Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 39


 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kaupunginvaltuusto 15.08.2022 § 39  

    

 

 

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston kokoukseen

antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät

asiat.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on pyrittävä lähettämään kymmenen

(10) päivää ennen kokousta, ja se on lähetettävä viimeistään viisi (5)

päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on

kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on

kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain 94 §:n mukaan

kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

 

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.