Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 43


 

 

Talousarvioseminaari, Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman valmistelu

 

 

 

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 163 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 2 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. 62 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet sekä talousarvion valmistelun aikataulut.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Rautainen kotikaupunki - Karkkilan kaupunkistrategian vuosille 2022-2025. Strategiaan kirjatut Karkkilan kaupungin muutosteemat kertovat uuden kaupunkistrategian tärkeimmät alueet, joissa meidän on onnistuttava tulevaisuudessa. Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen edellyttää, että kaupunkiorganisaationa toimimme asukaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kehitämme palveluprosessiemme sujuvuutta, toimivaa ja tarkoituksenmukaista palveluverkkoa sekä kaupunkiorganisaation selkeyttä. Panostamme erityisesti kaupungin talouden tasapainoon ja riskien hallintaan. Vahvistamme toimintamme avoimuutta. Kiinteistöomaisuutemme tukee kaupungin ydintekemistä. Olemme turvallinen ja arvostettu työnantaja. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja työyhteisömme hyvästä ilmapiiristä.

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 126 Muutokset vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaan. Nämä jo päätetyt muutokset ovat pohjana vuoden 2023 talousarviolle ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmalle. Koko kaupungin talousarviokehyksessä on huomioitu myös 8.6.2022 allekirjoitettu KT:n, JAU:n ja JUKOn erillissopimus kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista vuosille 2022-2025.

 

Talousarvioprosessin aikataulu on seuraava:

 

 • Kaupunginhallitus antaa kaupunkitasoisen kehyksen sekä talousarvion laadintaohjeet ja aikataulun 27.6.2022
 • Johtoryhmä käsittelee laadintaohjeen ja aikataulun viikolla 33
 • Kaupunginhallitus antaa täsmennetyn toimielintasoisen kehyksen 22.8.2022
 • Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari pidetään perjantaina 16.9.2022
 • Talousarvion laadintaohjeet, aikataulu ja kehys käsitellään yhteistyötoimikunnassa syyskuussa 2022
 • Toimielinten valmistellut talousarvioehdotukset toimitetaan konsernipalveluiden talousyksikölle viimeistään 6.10.2022
 • Toimialajohtajat esittelevät talousarvioehdotukset kaupunginjohtajalle ennen lautakuntien päätöksentekoa
 • Toimielinten talousarvioehdotuksista kootaan konsernipalveluiden talousyksikössä yhteenveto, jonka pohjalta laaditaan kaupunginjohtajan talousarvioesitys
 • Toimielinten talousarvioesityksistä käydään keskustelut toimialojen ja kaupunginjohtajan välillä ajalla 5.9. - 23.9.2022
 • Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari pidetään perjantaina 14.10.2022
 • Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen 24.10.2022 ja tekee ehdotuksen kaupunginvaltuustolle
 • Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen veroprosenteista kaupunginvaltuustolle 24.10.2022
 • Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista ja vahvistaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman 14.11.2022

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) antaa liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ja hyväksyä koko kaupungin talousarviokehyksen,
2) todeta, että tarkennettu lautakuntakohtainen kehys annetaan 22.8.2022 kokouksessa,
3) pitää kaupunginhallituksen talousarvioseminaarin 16.9.2022, ja
4) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää pitää talousarvioseminaarin 14.10.2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Toimialat/lautakunnat, johtaminen ja elinvoima, konsernipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto 15.08.2022 § 43  

382/02.02.00/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää talousarvioseminaarin 14.10.2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Ptk tark.