Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 52


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen yksityisen hoidon kuntalisästä

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2022 § 32 

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Viitanen

 Asiantuntijana kokouksessa varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Viitanen.

 

Karkkilan kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 22.11.2021 koskien yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä yksityisille perhepäivähoitajille (Yhdenvertaisuutta lasten päivähoidon palveluiden tuottamiseen Karkkilassa - Oikeus yksityisen hoidon tuen kuntalisään tai palveluseteliin perhepäivähoitajille).

 

Perhepäivähoidon säilyminen lasten hoitomuotona on tärkeää monipuolisen palveluvalikon mahdollistamiseksi. Kaupungilla oli avoin haku kunnallisen perhepäivähoitajan määräaikaiseen tehtävään syksyllä 2021. Tehtävä ei tuntunut houkuttelevan uusia hoitajia, koska ei saatu palkattua uusia lainkaan. On hyvä miettiä erilaisia vaihtoehtoja perhepäivähoidon säilymiselle hoitomuotona.

 

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 178,32 e/kk/lapsi (aloitteessa 173,95 €). Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 149,96 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle. (https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki.)

 

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

-          jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä varhaiskasvatuspaikka.

-          jos lapsen yksityisessä varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.

-          vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.

-          samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

(https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki.)

 

Palveluseteli yksityisille hoitajille on kaupungille kallis palvelumuoto. Jos perheille ei muodostu varhaiskasvatusmaksua, kaupunki maksaa palvelusetelin hoitajalle täysimääräisenä.

 

Tämän hetken palvelusetelin arvot perhepäivähoidossa olevasta lapsesta:

-          hoitoa 84 t/kk, palveluseteli 528,21 €

-          hoitoa 85 - 147 t/k,k palveluseteli 705,70 €

-          hoitoa yli 148 t/kk, palveluseteli  876,37 €

 

Perheen minimimaksu on 27 €, korkein maksu 1. lapsesta 289 €, 2. lapsesta 40 % ensimmäisen lapsen maksusta.

 

Jos kaupunki maksaa perhepäivähoitajalle täysimääräistä palveluseteliä, summat ovat:

t/kk  x 4 lasta

84 528,21 2112,84

85-147 705,70 2822,80

148 ->  876,37 3505,48

 

Jos kaupunki maksaa yksityisen hoidon kuntalisää 200 -270 €, summat ovat:

 

Hoitoraha Hoitolisä     Kuntalisä         yht.                      x 4 lasta

        hoitaja saa

178,32 149,96        200 (800)*       528,28      2113,12

178,32 149,96        250 (1000)*     578,28      2313,12

178,32 149,96        270 (1080)*     598.28      2393,12

                    * suluissa kuntalisä x 4 lasta  

 

Yksityisen hoidon kuntalisässä ei ole tuntiperustaisia maksuja. Yksityisen hoidon kuntalisä tulee kunnalle edullisemmaksi kuin palveluseteli. Palveluseteliä on nykyään maksettu vain vuorohoidon tarpeesta perhepäivähoidossa. Sitä ei ole tarkoitusta laajentaa. Tulevaisuudessa on tarkoitus keskittää vuorohoito kokonaisuudessaan päiväkotiin.

 

Yksityisen hoidon kuntalisää ei ole erikseen arvioitu vuoden 2022 talousarvioon. Talousarvioon on varattu kotihoidontukea varten rahaa enemmän, mitä sitä todennäköisesti tulee kulumaan. Tätä tosin on vaikea ennustaa. Perhepäivähoito tarjoaa hoitomuotona perheille mahdollisuuden valita lapselle pieni ryhmä ja mahdollisuus kasvaa tutun aikuisen hoidettavana. Yksityisen hoidon kuntalisän käyttöön ottamalla on mahdollista pitää perhepäivähoito hoitomuotona tulevaisuudessakin.

 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ottaa käyttöön yksityisen hoidon kuntalisän 1.1.2023-31.12.2023 ajalle kokeiluluonteisesti. Yksityisen hoidon kuntalisän jatkoa tarkastellaan syksyllä 2023 talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä. Kuntalisän suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 200 €/kk/lapsi.

 

Käsittely: Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm esitti Mia Sundströmin ja Anssi Liesmalan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Koska tehtiin kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä. Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkaminen on JAA, Aulis Stenholmin esitys asian palauttamisesta valmisteluun EI.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Huotari, Jääskinen, Sinervä) ja 6 EI -ääntä (Myllylahti, Henttonen, Liesmala, Stenholm, Sundström, Örnmark).

 

 Puheenjohtaja totesi, että Aulis Stenholmin esitys asian palauttamisesta valmisteluun hyväksyttiin.

 

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

 

Täytäntöönpano: Varhaiskasvatus

 

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.06.2022 § 61 

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Viitanen

 

 Valtuustoaloite yksityisen hoidon kuntalisästä tuotiin omana pykälänä valmisteluun liian aikaisessa vaiheessa. Aloitetta ei ollut tullut vielä kunnanhallitukselle. Asia käsitellään tässä kokouksessa toisessa pykälässä: "Valtuustoaloite, Yhdenvertaisuutta lasten päivähoidon palveluiden tuottamiseen Karkkilassa - oikeus yksityisen hoidon tuen kuntalisään tai palveluseteliin perhepäivähoitajille."

 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Asia käsitellään tässä kokouksessa toisessa pykälässä: "Valtuustoaloite, Yhdenvertaisuutta lasten päivähoidon palveluiden tuottamiseen Karkkilassa - oikeus yksityisen hoidon tuen kuntalisään tai palveluseteliin perhepäivähoitajille."

 

Käsittely: Mia Sundström ehdotti, että poistetaan tämän asian esittelyteksi ja sen

tilalle siirretään tämän asian käsittelyyn seuraavan 

asian (§ 62) asiaselostus sekä päätösesitys, Aulis Stenholm kannatti Sundströmin ehdotusta.

 

Asiaselostus:

Karkkilan kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 22.11.2021 koskien yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä yksityisille perhepäivähoitajille (Yhdenvertaisuutta lasten päivähoidon palveluiden tuottamiseen Karkkilassa - Oikeus yksityisen hoidon tuen kuntalisään tai palveluseteliin perhepäivähoitajille).

 

Perhepäivähoidon säilyminen lasten hoitomuotona on tärkeää monipuolisen palveluvalikon mahdollistamiseksi. Kaupungilla oli avoin haku kunnallisen perhepäivähoitajan määräaikaiseen tehtävään syksyllä 2021. Tehtävä ei tuntunut houkuttelevan uusia hoitajia, koska ei saatu palkattua uusia lainkaan. On hyvä miettiä erilaisia vaihtoehtoja perhepäivähoidon säilymiselle hoitomuotona.

 

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on nykyään 178,32 e/kk/lapsi (aloitteessa 173,95 €). Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 149,96 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle. (https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki.)

 

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

-          jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä varhaiskasvatuspaikka.

-          jos lapsen yksityisessä varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.

-          vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.

-          samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

(https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki.)

 

Palveluseteli yksityisille hoitajille on kaupungille kallis palvelumuoto. Jos perheille ei muodostu varhaiskasvatusmaksua, kaupunki maksaa palvelusetelin hoitajalle täysimääräisenä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 12.04.2022 § 43  on päätetty palvelusetelin perusarvoksi 1.8.2022 alkaen 850 € / yli 148 t kk hoitoa / yli 3-vuotias lapsi / kk. Alle 3-vuotiaan lapsen kerroin on 1.5 eli palvelusetelin arvo heille on 1275 €. Palvelusetelin enimmäismäärästä vähennetään perheen maksaman varhaiskasvatusmaksun summa.

 

Palvelusetelin saavat perheet maksavat varhaiskasvatusmaksun yksityiselle palveluntuottajalle. Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. 1.8.2022 alkaen minimimaksu on 28 €, korkein maksu 1. lapsesta 295 €, 2. lapsesta maksu on enintään 118 €.

 

Oletetaan, että perhepäivähoitajalla on kaksi kokopäiväistä alle 3-vuotiasta ja kaksi yli 3-vuotiasta lasta hoidossa. Jos perheille ei muodostu varhaiskasvatusmaksua, kaupunki maksaa perhepäivähoitajalle täysimääräistä palveluseteliä 2 x 850 + 2 x 1275 = 4250 € / kk.

 

Jos kaupunki maksaa yksityisen hoidon kuntalisää 200 -270 €, kuluerä kaupungille on 800 - 1080 € /kk.

 

Yksityisen hoidon kuntalisässä ei ole tuntiperustaisia maksuja. Yksityisen hoidon kuntalisä tulee kunnalle edullisemmaksi kuin palveluseteli. Palveluseteliä on nykyään maksettu vain vuorohoidon tarpeesta perhepäivähoidossa. Sitä ei ole tarkoitusta laajentaa, koska lapset tulevat mahtumaan vuoropäiväkotiin.

 

Yksityisen hoidon kuntalisää ei ole erikseen arvioitu vuoden 2022 talousarvioon. Talousarvioon on varattu kotihoidontukea varten rahaa enemmän, mitä sitä todennäköisesti tulee kulumaan. Tätä tosin on vaikea ennustaa. Perhepäivähoito tarjoaa hoitomuotona perheille mahdollisuuden valita lapselle pieni ryhmä ja mahdollisuus kasvaa tutun aikuisen hoidettavana. Yksityisen hoidon kuntalisän käyttöön ottamalla on mahdollista pitää perhepäivähoito hoitomuotona tulevaisuudessakin.

 

Karkkilan kaupungissa voidaan ottaa yksityisen hoidon kuntalisä käyttöön 1.1.2023-31.12.2023 ajalle kokeiluluonteisesti. Yksityisen hoidon kuntalisän jatkoa tarkastellaan syksyllä 2023 talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä. Kuntalisän suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 200 €/kk/lapsi.

 

 

Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, Mia Sundström kannatti ehdotusta.

Koska oli tullut päätösehdotusta poikkeava ja kannatettu ehdotus, asiasta äänestettiin. Pohjahdotus käsittelyn jatkamisesta oli JAA ja palauttaminen uudelleen valmisteluun EI. Äänestyksen tulos oli 7 JAA-ääntä (Örnmark, Partanen, Henttonen, Huotari, Jääskinen, Liesmala ja Moisander) ja 2 EI ääntä (Stenholm ja Sundström). Asian käsittelyä jatkettiin.

 

Mia Sundström teki seuraavan lisäysesityksen päätösesitykseen: Kuntalisän käytölle asetetaan käyttöehdot, jossa varmistetaan kuntalisän kohdentuminen siten, että yksityinen perhepäivähoito on vaihtoehto kaikille perheille. Aulis Stenholm kannatti.

 

Sivistysjohtaja teki muutetun päätösesityksen

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

 

1) Karkkilan kaupungissa voidaan ottaa yksityisen hoidon kuntalisä käyttöön 1.1.2023-31.12.2023 ajalle kokeiluluonteisesti. Yksityisen hoidon kuntalisän jatkoa tarkastellaan syksyllä 2023 talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä. Kuntalisän suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 200 €/kk/lapsi ja

 

2) Kuntalisän käytölle asetetaan käyttöehdot, jossa varmistetaan kuntalisän kohdentuminen siten, että yksityinen perhepäivähoito on vaihtoehto kaikille perheille

 

3) Vastaus valtuustoaloitteeseen annetaan, kun käyttöehdot ovat valmiit

 

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että

1) Karkkilan kaupungissa voidaan ottaa yksityisen hoidon kuntalisä käyttöön 1.1.2023-31.12.2023 ajalle kokeiluluonteisesti. Yksityisen hoidon kuntalisän jatkoa tarkastellaan syksyllä 2023 talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä. Kuntalisän suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 200 €/kk/lapsi ja

2) Kuntalisän käytölle asetetaan käyttöehdot, jossa varmistetaan kuntalisän kohdentuminen siten, että yksityinen perhepäivähoito on vaihtoehto kaikille perheille

3) Vastaus valtuustoaloitteeseen annetaan, kun käyttöehdot ovat valmiit

 

 Aulis Stenholm jätti eriävän mielipiteen.

 

Täytäntöönpano: Varhaiskasvatus 

 

Pöytäkirjamerkintä: Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 20.05 - 20.11.

 

 

 

Kaupunginhallitus § 166 27.06.2022

 

 Saapuneet pöytäkirjat

 

 Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 166

 

Esittelijä:

 Pöytäkirjat

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta 7.6.2022

 Ympäristölautakunta 15.6.2022

 Tekninen lautakunta 16.6.2022

 

Ehdotus:  Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 § mukaista ottooikeutta.

 

Päätös:  Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavanlaisen muutetun päätösehdotuksen:

 

 Kaupunginhallitus päättää

 1) käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan 7.6.2022 kokouksen § 61 asiaan ja tuoda asian käsittelyyn kaupunginhallitukselle elokuussa 2022.

 2) merkitä muilta osin pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n mukaista otto-oikeutta.

 

 Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 187 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija:      Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 kokouksessaan (§ 166) käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan 7.6.2022 kokouksen § 61 asiaan ja tuoda asian käsittelyyn kaupunginhallitukselle elokuussa 2022.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt annettua kristillisdemokraattien valtuustoryhmän esittämää aloitetta kevään aikana. Kuntalisän myöntämisen tavoitteena oli vapauttaa päivähoitopaikkoja päiväkodeissa ja jopa vähentää henkilöstökuluja. Lautakunnalle annettu vastaus herätti kysymyksiä kuntalisän käyttöönoton epätarkkojen kustannusten vuoksi. Lautakunta edellytti myös laadittavan erikseen käyttöehdot kuntalisän käytölle.

 

Aloitteen pohjalta on tarkoituksenmukaista käynnistää perusteellinen selvitystyö kustannusvaikutuksineen ja tuoda asia esille lautakuntaan vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä mahdollista määrärahavarausta varten.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
1) että se hyväksyy asiakohdassa olevan kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen tehtyyn aloitteeseen; ja 
2) toteaa, että asiaa koskien on syytä käynnistää selvitystyö ja tuoda mahdollinen määrärahaesitys talousarvion 2023 valmisteluun.

 

Päätös: Kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle

1) että se hyväksyy asiakohdassa olevan vastauksen tehtyyn aloitteeseen; ja
2) että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että asiaa koskien on syytä käynnistää selvitystyö ja tuoda mahdollinen määrärahaesitys talousarvion 2023 valmisteluun.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.09.2022 § 52  

64/12.07.00/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä asiakohdassa olevan vastauksen tehtyyn aloitteeseen; ja
2) todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Ptk tark.