Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 64


 

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

 

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 64  

    

 

 

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu. Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä (kuntalaki 95 §). Edellytyksenä on tällöin asian kiireellisyys.

 

Jos valtuustoasiaa ei ole ollenkaan valmisteltu, valtuuston on oltava yksimielinen sen käsiteltäväksi ottamisesta. Yksimielisyysvaatimus koskee myös kiireellistä asiaa, jollei sitä ole valmisteltu.

 

 

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen 7.12.2022 pidetystä kokouksesta käsittelyyn tulevat asiat (§:t 68, 69, 70) olivat esityslistalla valmisteluina ja kaupunginhallituksen päätöksenmukaiset täydennykset esityslistaan tehtiin kokouksen jälkeen.

Ptk tark.