Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 69


 

 

Vuoden 2022 talousarvion muutos / Tekninen lautakunta

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.12.2022    

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 

Tilapalvelut, investoinnit

 

Haukkamäen koululle TA22 on varattu investointirahaa 180 000 maalämpöön ja 50 000 julkisivun korjaukseen. Maalämpö ei tänä vuonna toteudu, niin tästä rahasta 60 000 siirretään vikakorjauksiin, 25 000 palolaitokselle ja 15 000 euroa Nummelanpuistoon. Lisäksi Haukkamäen koululle lisätään uudeksi investoinniksi tapahtunut vesivahinko 35 000 euroa (jos siirtoa ei tehdä tulee tämä näkymään käyttötalouden ylityksenä) ja Haukkamäen koulun julkisivunkorjaukseen tehdään maalämmön rahoista 22 000 euron lisäys (investointi meni yli), jolloin julkisivun investoinnin kokonaissummaksi tulee 72 000 euroa. Eli Haukkamäen koulun investoinnit olisi muutosten jälkeen vesivahinko 35 000 euroa ja julkisivu 72 000 euroa.

 

Palolaitokselle siirretään Haukkamäen maalämmöstä 25 000 euroa, jolloin palolaitoksen investointien koko summaksi tulee 55 000 euroa. Palolaitokselle on tällä hetkellä varattuna 30 000 euroa sisäilmakorjauksiin, mutta nämä ylittyivät 14 000, koska purun yhteydessä rakenteista löydettiin kosteutta. Lisäksi palolaitokselle hankittiin varaöljysäiliö, jonka hankinta hinta asennuksineen oli vajaa 10 000 euroa.

 

Ennalta arvaamattomiin/Vikakorjauksiin siirretään Haukkamäen maalämmöstä 60 000 euroa, jolloin vikakorjausten yhteissummaksi tulee 240 000 euroa. Vikakorjauksiin tehtävä siirto tehdään siltä varalta, jos loppu vuonna tulee vielä ennakoimattomia vikakorjauksia.

 

Nummelanpuiston julkisivukorjaus jää tänä vuonna toteutumatta, mutta siellä sattuneen vesivahingon takia, siirretään nämä julkisivuun varatut 15 000 euroa tämän korjaukseen ja siirretään Haukkamäen maalämmöstä tähän 15 000 euroa vielä lisää, jolloin investoinnin koko summaksi tulee 30 000 euroa. (Jos siirtoa ei tehdä, tulee tämä vesivahinko näkymään käyttötalouden ylityksenä).

 

Haukkamäen koulun investointikohteelta siirretään siis yhteensä 100 000 euroa muihin investointikohteisiin.

 

 

 

 

 

Yhdyskuntatekniikka ja vesihuoltolaitos investoinnit

 

Yhdyskuntatekniikka / Katujen perusparannus 270.000€: Perkontien kunnallistekniikan suunnitteluun kuluu ainoastaan 10.000€ ja siirretään Syrjäsenkadun loppuun rakentamineen 10.000€, (muutoksista huolimatta perusparannusrahaa jää käyttämättä 260.000€).

 

Vesihuolto / Katujen perusparannus 400.000€: Siirretään perusparannuksesta vesisäiliön kuntotutkimukseen 35.000€ ja viettoviemäreiden kuntokartoitukseen 60 000 €, (Perusparannusrahaa jää käyttämättä 305.000€).

 

Investointien muutosesityksellä tehdään tarvittavat siirrot kohteilla TA2022 jo varatuilla rahoilla, eikä tämä muutosesitys näin ollen kasvata investointeihin TA2022 varattua määrärahan määrää.

 

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää siirtää Haukkamäen koulun investointimäärärahasta 100 000 euroa seuraavasti:
Vikakorjaukset: +60 000 euroa,
Palolaitos: +25 000 euroa ja
Nummelanpuisto + 15 000 euroa.

 

Päätös: Keskustelun aluksi esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäysehdotuksen:

 Yhdyskuntatekniikka/Katujen perusparannus, 270.000 €n määrärahasta siirretään 10.000 € Syrjäsenkadun loppuun rakentamiseen; ja Vesihuolto/Katujen perusparannus, 400.000 €:n määrärahasta siirretään 35.000 € vesisäiliön kuntokartoitukseen ja 60.000 euroa viettoviemäreiden kuntokartoitukseen.

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 

 1) siirtää Haukkamäen koulun investointimäärärahasta 100 000 euroa seuraavasti:

 Vikakorjaukset: +60 000 euroa,

 Palolaitos: +25 000 euroa ja

 Nummelanpuisto + 15 000 euroa;

 2) siirtää Yhdyskuntatekniikka/Katujen perusparannus, 270.000 €:n määrärahasta 10.000 € Syrjäsenkadun loppuun rakentamiseen; ja

 3) siirtää Vesihuolto/Katujen perusparannus, 400.000 €:n määrärahasta 35.000 € vesisäiliön kuntokartoitukseen ja 60.000 euroa viettoviemäreiden kuntokartoitukseen.

 

 Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 69  

643/02.02.02/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää

1) siirtää Haukkamäen koulun investointimäärärahasta 100 000 euroa seuraavasti:
Vikakorjaukset: +60 000 euroa,
Palolaitos: +25 000 euroa ja
Nummelanpuisto + 15 000 euroa;
2) siirtää Yhdyskuntatekniikka/Katujen perusparannus, 270.000 €:n määrärahasta 10.000 € Syrjäsenkadun loppuun rakentamiseen; ja
3) siirtää Vesihuolto/Katujen perusparannus, 400.000 €:n määrärahasta 35.000 € vesisäiliön kuntokartoitukseen ja 60.000 euroa viettoviemäreiden kuntokartoitukseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Toimeenpano: Talousasiantuntija, Monetra/talouspalvelut

Ptk tark.