Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 1


 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 1  

    

 

 

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on pyrittävä lähettämään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ja se on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

 

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös: Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn tässä kokouksessa kaupunginhallituksen esityslistalle valmisteltu ja kaupunginhallituksen kokouksessa 28.2.2022 käsitelty asia: Selvitys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvio siirtyvästä henkilöstöstä.

 

 

Ptk tark.