Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 31 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2021 tilinpäätös

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022    

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Yhtymähallitus 29.3.2022 § 33

 

Kuntalain 113 §:ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä.Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. Liitteenä on Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2021 tilinpäätös.

 

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun,tuloslaskelman, taseen,rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot,käytetyt tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitukset. Toimintakertomuksessa on selostettu Karviaisen taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

 

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät tilinpäätöksen. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.

 

Yhteenveto tilinpäätöksestä:

 

Tilikauden 2021 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 137 213 493,06 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä -137 181 891,37 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate,joka on määrältään 31 601,69 euroa.

 

Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja -kulut) on yhteensä 73 579,41 euroa.

 

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan -73 574,94 euroa.

 

Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 4,47 euroa.

 

Karviaisen investointimenot olivat - 145 001,90 euroa.

 

Yhtymähallitus esittää, että tilikauden 2021 ylijäämä, määrältään 4,47 euroa, siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

 

Tilinpäätös voi edellyttää teknisiä korjauksia,joita ilmenee muun muassa tilintarkastuksen myötä sekä kirjoitusvirheitä tai vastaavia havaittaessa.

 

Valmistelija Eero Aitkoski, eero.aitkoski@karviainen.fi, hallinto-ja talousjohtaja

 

Esittelijä Timo Turunen

 

Ehdotus Yhtymähallitus toteaa vuoden 2021 tilinpäätöksen olevan ylijäämäinen 4,47 euroa.

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteenä olevan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

 

Yhtymähallitus päättää esittää tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen Karkkilan kaupunginvaltuustolle ja Vihdin kunnanvaltuustolle,että tilinpäätös hyväksytään ja, että vuoden 2021 tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä-/ alijäämätilille.

 

Yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle sekä hallinto-ja talousjohtajalle valtuutuksen tehdä asiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

 

Päätös Yhtymähallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen

Tarkastuslautakunta 28.4.2022 § 24

 

Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2021 tilinpäätöksen 29.3.2022 § 33 ja antanut sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja on esitellyt tilinpäätöstä 9.3.2022 tarkastuslautakunnalle.

 

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Valtuustot päättävät toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuustot päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on esitellyt tilintarkastuskertomuksen § 23:ssa.

 

Esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2021 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2021.

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2021 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2021.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.6.2022

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2021,
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021, ja
3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 31  

354/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

  

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja päättää myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Perusturvakuntayhtymä Karviainen

 

Ptk tark.