Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 11


Liite 5 Kaivantolupa_ja_maksu_luonnos
Liite 6 Kaivantolupa_maksuluokkien_kartta

 

 

Yleisten alueiden kaivantoluvan maksu

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 87 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä

 

Nykyinen Karkkilan kaupungin käytössä ollut kaivantolupa yleisille alueille on ollut täysin maksuton ja kaivuulupaa esitetään nyt muutettavaksi maksulliseksi. Asian taustalla on kaupunginvaltuustossa päätetyt Karkkilan kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteet palvelu- ja tilamaksujen tarkistusten osalta. Lisäksi viime vuosina on yleisestikin havaittu, että kaupungilta kaivantoluvan saaneet eri tahot ovat jättäneet kaupungin luvallisissa kaivuukohteissaan kaivantojensa viimeistelyjä kesken tai puutteelliseksi. Maksun sisältävän kaivantoluvan toivotaan tuovan ratkaisua siihen, että kaupungin yleisillä alueilla tehtäviä kaivantotöitä saatetaan hallitummin loppuun ja toisaalta saadaan kontrolloitua entistä paremmin kaivantokohteita kaivantotyön tilaajan, sen toteuttajan ja kaupungin valvonnan taholta. Valvonnan tehostamiseksi kaivantoluvan yhteyteen esitetään samalla entistä selkeämpää tarkastuskäytäntöä ja siihen liittyvää raportointia, jota päivitetään koko ajan kaivuutöiden edetessä.

 

Kaupunkikehitystoimiala on selvittänyt eri kuntien kaivantoluvan ja sen maksullisuuden käytäntöjä. Selvitysten mukaan kaivuulupakäytännöt vaihtelevat niin sisällöltään, kuin maksujenkin osalta melko paljon. Toisaalta esimerkiksi osa isoimmista Suomen kunnista on pitänyt yleisten alueitten kaivuulupiaan maksullisena jo melko pitkään.

 

Ennen kaivantotöiden aloittamista on kaivuista vastaavan tahon itse ja omalla kustannuksella myös kaupungin kaivantoluvan lisäksi selvitettävä kaikkien olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden sekä muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti. Uuden johdon, laitteen tai rakennelman kohdalla on kaivantoluvan yhteydessä hyväksytettävä myös sijoitussuunnitelma, johon riittää luvan hakijan laatima karttaote tai vastaava suunnitelma, josta selviää uusien järjestelmien sijoittelu.

 

Kaivantoluvassa esitetään sovellettavaksi kahta eri maksuluokkaa. Lupakaavake on tämän pykälän liitteenä. Yleisellä alueella kaivamiselle tarvittava kaivantolupa tulee hakea 21 vrk ennen kaivutöiden aloittamista. Kaivutöitä ei saa aloittaa ennen kuin kaupungin kaivantolupa on myönnetty ja sen mukainen lupamaksu suoritettu kaupungin osoittamalle pankkitilille. Suullisia aloituslupia myönnetään ainoastaan hätätöihin ja niistä on tehtävä ilmoitus Karkkilan kaupungille mahdollisimman nopeasti. Luvattomasta kaivuusta esitetään perittäväksi huomautusmaksut. Jo saadun kaivantoluvan vastainen toiminta esimerkiksi kaivuutöiden jatkumisen osalta, johtaa lisämaksuihin luvan maksuluokkien yksikköhintojen mukaisesti. Lisämaksua vastaan lupiin voi myös perustellusti ilmoittaa mahdollisimman ajoissa lisäaikaa. Aloittamatta jääneiden kaivuiden osalta lupamaksuja ei palauteta.

 

Kaupungin yleisillä alueilla kaivuutyöstä vastaavan tahon tulee huolehtia tarvittaessa myös liikenteenohjauksesta ja yleisen liikenteen turvallisuudesta. Kaivuutyön valmistuttua kaivajan pitää ilmoittaa kaivuutöiden päättymisestä Karkkilan kaupungin valvojalle. Kaupungin valvojalla on oltava tarkastusmahdollisuus Karkkilan kaupungin yleisellä alueella tapahtuvaan työkohteeseen koko kaivuutyön ajan.

 

Kaivantoluvan uusi maksu esitetään sisältäväksi luvan valmistelun, kaivuukohteen alueen varauksen, käytön ja kaupungin tarkastuskäynnit. Maksun suuruus esitetään määräytyväksi kaivuun sijainnin, keston ja laajuuden perusteella. Uuden kaivuuluvan luokitusta vastaavat alueet on esitetty maksullisen kaivantoluvan liitekarttaluonnoksessa.

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaivantoluvan maksu hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.1.2023 lukien.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Kh:n edustaja Mika Tallgren poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 21.16.

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 292 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Tekninen lautakunnan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaivantoluvan maksu hyväksytään ja otetaan käyttöön vasta sitten, kun kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

 

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä kaivantoluvan maksun, ja
2) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy maksun.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.03.2023 § 11  

626/10.03.02.00/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaivantoluvan maksun.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen lautakunta

 

Ptk tark.