Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 27


Liite 1 Henkilöstöraportti 2022

 

 

Henkilöstöraportti 2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 343 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström

 

Henkilöstöraportti on tärkeä henkilöstöjohtamisen suunnittelun ja seurannan väline. Raportissa kuvataan kaupungin määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja, kehittämistoimenpiteitä ja näiden vaikutuksia henkilöstön toimintaan sekä talouteen.

 

Karkkilan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2022 yhteensä 380 henkilöä, kun vuonna 2021 henkilömäärä oli 369 henkilöä. Vuoden 2022 lopussa työntekijöistä vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa oli 243 henkilöä (63,9 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 125 henkilöä (32,9 %). Työllistettyjä oli 12 (3,2 %). Vuoden 2021 lopussa työntekijöistä ja viranhaltijoista vakituisia oli 235 (63,7 %) ja määräaikaisia henkilöitä 107 (30,0 %) ja työllistettyjä 27 (7,3 %).

 

Vuoden 2022 lopussa henkilöstöstä oli naisia 75,3 % ja miehiä 24,7 prosenttia. Sukupuolijakauma on pysynyt täysin samana verrattuna vuoteen 2021.

 

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 46,2 vuotta (2021: 45,8 v.). Suurin ikäryhmä henkilöstöstä on 50-59 vuotiaat (osuus 28,1 %) ja pienin alle 30 vuotiaat (osuus 13,4 %).

 

Henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti oli 8,2 % (2021: 8,7 %). Vanhuuseläkkeelle siirtyi seitsemän henkilöä vuoden 2022 aikana.

 

Kaupungin työntekijä tai viranhaltija oli vuonna 2022 keskimäärin 14,8 työpäivää poissa sairauden vuoksi (2021: 13,0 tp). 46,5 % poissaoloista oli 4-29 päivän poissaoloja ja alle 4 päivän poissaoloja oli 24,7 %.

 

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2022 yhteensä 12,34 milj. euroa (2021: 12,14 me). Henkilöstökulut olivat yhteensä 15,88 milj. euroa (2021: 15,63 me), kasvua 1,6 %.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä henkilöstöraportin tiedokseen, ja
2) antaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana klo 17.07 - 17.48.

Merkittiin, että Jarkko Ilonen saapui kokoukseen klo 17.07 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.05.2023 § 27  

197/01.00.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.