Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 36


 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 36  

    

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on pyrittävä lähettämään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ja se on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.