Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 47


 

 

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus

 

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 164 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Karkkilan kaupungin hallintosääntö,2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä: "Karkkilan kaupungin ja kaupunkikonsernin johtaminen noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

 

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

 

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Poliittiset toimielimet sekä johtavat viranhaltijat edistävät toiminnallaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa."

 

Karkkilan kaupungin keskeinen toimintaperiaate on avoimuus kaikessa toiminnassa. Asiat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Kaupunginhallitus saa säännönmukaisesti kaupunginjohtajalta ja toimialajohdolta kokouksissaan tietoa asioista myös niiden toimeenpanovaiheessa. 

 

Valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat sopineet, että jatkossa myös valtuustolle tuodaan kokouksen esityslistalle asiana kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus. Materiaali valmistellaan aina kaupunginhallituksen kokouksen ajankohtaisten asioiden pohjalta hallituksen linjausten mukaisena valtuuston kokoukseen.

 

Kaupunginjohtaja esittää valtuuston kokouksessa 19.6.2023 katsauksen ajankohtaisiin valmistelussa ja toimeenpanossa oleviin asioihin. Katsaukset ovat julkisia, eikä niissä esitetä ei-julkisia eikä salassapidettäviä asioita.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää
1) että kaupunginjohtaja antaa valtuustolle ajankohtaiskatsauksen valtuuston kokouksessa 19.6.2023, ja
2) esittää valtuustolle, että se merkitsee kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pykälä otettiin käsittelyyn lisälistalta.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 47  

239/00.01.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Veikko Ala-Hiiro poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 20.05.

 

Ptk tark.