Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 53


 

 

Kaupunginvaltuuston kokouspäivän ja seminaariajankohdan muutos

 

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 244 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Valtuuston kokouksista on annettu määräykset Kuntalaissa (12 luku). Karkkilan kaupunginvaltuusto kokoontuu kuntalain mukaan päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (Kuntalaki 94 §).

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännössä (Luku 13 Valtuuston kokoukset) annetaan määräykset koskien valtuuston kokouksen koollekutsumista, kokouskutsua, esityslistaa sekä esityslistan julkaisemista.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että
1) kokoontumisajankohdat kevätkaudella 2023 ovat seuraavat maanantaipäivät: 6.2., 20.3., 24.4., 22.5. ja 19.6.,
2) kokoukset alkavat klo 18.00 ja kokouspaikkana on Karkkilasali,
3) kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat päätetään erikseen viimeistään helmikuussa 2023,
4) kokouskutsu/esityslista julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin yleisessä tietoverkossa (www-sivulla) ja kutsu julkaistaan lisäksi kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä lehti-ilmoituksella, ja
5) valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon tiistaina sähköiseen kokousjärjestelmään ja kaupungin yleiseen tietoverkkoon (www-sivulle).

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 65 

 

Ehdotus:    

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että
1) kaupunginvaltuuston kokoontumisajankohdat kevätkaudella 2023 ovat seuraavat maanantaipäivät: 6.2., 20.3., 24.4., 22.5. ja 19.6.,
2) kokoukset alkavat klo 18.00 ja kokouspaikkana on Karkkilasali,
3) kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat päätetään erikseen viimeistään helmikuussa 2023,
4) kokouskutsu/esityslista julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin yleisessä tietoverkossa (www-sivulla) ja kutsu julkaistaan lisäksi kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä lehti-ilmoituksella, ja
5) valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon tiistaina sähköiseen kokousjärjestelmään ja kaupungin yleiseen tietoverkkoon (www-sivulle).

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 12 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022 kevään kokouspäivistään sekä siitä, että seminaariajankohdat päätetään erikseen viimeistään helmikuussa 2023.

 

Kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari pidetään perjantaina 12.5.2023 klo 9.00 - 17.00. Seminaarissa valmistellaan kaupunkistrategian päivitystä ja vuoden 2024 talousarviota.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) pitää strategia- ja talousseminaarin 12.5.2023; ja
2) päättää syksyn seminaaripäivistä kevään aikana.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 25 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että
1) kokoontumisajankohdat elo-joulukuussa 2023 ovat seuraavat maanantaipäivät: 4.9., 2.10., 6.11. ja 11.12.,
2) 4.9., 2.10. ja 6.11. pidettävät kokoukset alkavat klo 18.00 ja 11.12. pidettävä kokous alkaa klo 16.00,
3) kokouspaikkana on Karkkilasali,
4) kokouskutsu/esityslista julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin yleisessä tietoverkossa (www-sivulla) ja kutsu julkaistaan lisäksi kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä lehti-ilmoituksella,
5) valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon tiistaina sähköiseen kokousjärjestelmään ja kaupungin yleiseen tietoverkkoon (www-sivulle), ja
6) kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari pidetään 13.-14.10.2023.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.03.2023 § 6 

 

Ehdotus:    

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että
1) kokoontumisajankohdat elo-joulukuussa 2023 ovat seuraavat maanantaipäivät: 4.9., 2.10., 6.11. ja 11.12.,
2) 4.9., 2.10. ja 6.11. pidettävät kokoukset alkavat klo 18.00 ja 11.12. pidettävä kokous alkaa klo 16.00,
3) kokouspaikkana on Karkkilasali,
4) kokouskutsu/esityslista julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin yleisessä tietoverkossa (www-sivulla) ja kutsu julkaistaan lisäksi kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä lehti-ilmoituksella,
5) valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon tiistaina sähköiseen kokousjärjestelmään ja kaupungin yleiseen tietoverkkoon (www-sivulle), ja
6) kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari pidetään 13.-14.10.2023.

 

Päätös: Duncan Heathfield teki muutosesityksen, jonka mukaan lisäksi päätetään, että seminaarimateriaali lopullisessa muodossaan on jaettava vähintään viisi työpäivää ennen seminaaria (eli 5.10.2023). Satu Ahjoniemi kannatti muutosehdotusta. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti, että
1) kokoontumisajankohdat elo-joulukuussa 2023 ovat seuraavat maanantaipäivät: 4.9., 2.10., 6.11. ja 11.12.,
2) 4.9., 2.10. ja 6.11. pidettävät kokoukset alkavat klo 18.00 ja 11.12. pidettävä kokous alkaa klo 16.00,
3) kokouspaikkana on Karkkilasali,
4) kokouskutsu/esityslista julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin yleisessä tietoverkossa (www-sivulla) ja kutsu julkaistaan lisäksi kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä lehti-ilmoituksella,
5) valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon tiistaina sähköiseen kokousjärjestelmään ja kaupungin yleiseen tietoverkkoon (www-sivulle),
6) kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari pidetään 13.-14.10.2023, ja
7) seminaarimateriaali lopullisessa muodossaan on jaettava vähintään viisi työpäivää ennen seminaaria (eli 5.10.2023).

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 196 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt pitää kokouksen 2.10.2023. TE24-uudistuksen päätöksentekoaikataulun johdosta kokous on tarkoituksenmukaista siirtää pidettäväksi 23.10.2033.

 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt pitää syksyn strategia- ja talousseminaarin perjantaista lauantaihin, 13. - 14.10.2023. Syyslomaviikon vuoksi seminaari on tarkoituksenmukaista pitää torstaista perjantaihin 12. - 13.10.2023.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että
1) 2.10.2023 pidettäväksi päätetty kokous pidetään 23.10.2023 klo 18.00,
2) syksyn strategia- ja talousseminaari pidetään 12. - 13.10.2023, ja
3) seminaarimateriaali lopullisessa muodossaan on jaettava vähintään viisi työpäivää ennen seminaaria.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 53  

637/00.01.01/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että
1) 2.10.2023 pidettäväksi päätetty kokous pidetään 23.10.2023 klo 18.00,
2) syksyn strategia- ja talousseminaari pidetään 12. - 13.10.2023, ja
3) seminaarimateriaali lopullisessa muodossaan on jaettava vähintään viisi työpäivää ennen seminaaria.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa pidettiin neuvottelutauko klo 18.33 - 18.41.

 

Täytäntöönpano/tiedoksi: konsernipalvelut, tiedotussihteeri

 

Ptk tark.