Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 81


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lisää terveyttä ja elinvuosia asukkaille - defibrillaattori voi pelastaa sinun henkesi

 

84/00.01.01/2021

Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 21

 

Valtuutettu Auvinen teki seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Lisää terveyttä ja elinvuosia asukkaille - defibrillaattori voi pelastaa sinun henkesi

 

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat lähes puolet työikäisen väestön kuolemista vuosittain. THL:n tilastojen mukaan ne ovat yksistään suurin kuolleisuutta aiheuttava tautiryhmä. Vuonna 2012 sydäninfarkti- ja sepelvaltimotautikohtauksia oli kaikissa ikäluokissa yhteensä 21 769, joista runsas puolet kuolemista tapahtui miehille. Samana vuonna sydäninfarkteja tapahtui työikäiselle väestölle 4052 kappaletta, joista miesten osuus oli neljä viidestä. Sepelvaltimotautiin kuolleisuus on ollut Suomessa maailman korkein, mutta laskenut 1960-luvulta lähtien, mutta on edelleen kansainvälisesti korkea. Vuonna 2018 sepelvaltimotautiin kuoli Suomessa edelleen noin 9500 ihmistä parantuneen hoidon sekä riskitekijöiden  minimoimisen vuoksi. Riskitekijöitä ovat mm. korkea ikä ja sukurasitus yhdistettyinä tupakointiin, korkeaan verenpaineeseen ja korkeisiin kolesteroliarvoihin sekä ylipainoon ja diabetekseen.

 

Äkillisen sydänkohtauksen sattuessa, elvytyksen nopea ja tehokas aloittaminen sekä hoitoon pääsy ja liuoitushoidon aloittaminen ovat ratkaisevassa asemassa siinä, miten ihminen selviytyy elossa ja ylipäätään toipuu sydänkohtauksesta. Myös sydämen flimmeri voi johtaa sydämen pysähtymiseen ja kammiovärinään.

 

Lohjan sairaala sijaitsee 48 km ja ajallisesti 45 minuutin ajomatkan päässä Karkkilan keskustasta ja ambulanssilla saattaa kestää jopa 20 minuuttia saapua Karkkilaan henkeä uhkaavassa hätätilanteessa, jolloin avun tarvitsijan saama nopea ensiapu, joka ylläpitää verenkiertoa ja hengitystä on äärimmäisen tärkeää ja keskeisessä roolissa ihmisen hengen pelastamiseksi. Kaikilla ihmisillä ei ole ensiaputaitoa ja ensiapukurssin käynyt maallikkokin voi tuntea epävarmuutta yllättävässä elvytystilanteessa. Ensiaputaidot hallitsevaa hoitohenkilökuntaakaan ei aina välttämättä ole lähialueella saatavilla, joten tarvittaessa jokaisen kansalainen on velvollinen antamaan lähimmäiselleen ensiapua niillä taidoilla, joita on. Helppokäyttöisten ja itse ohjaavien defibrillaattoreiden avulla kuitenkin kuka tahansa normaalit kyvyt omaava henkilö osaa antaa ensiapua.

 

Karkkilan Kristillisdemokraatit esittävät, että Karkkilan kaupunki hankkisi julkisiin tiloihin defibrillaattorit seuraaviin paikkoihin: Karkkilan kaupungintalo, Karkkilan yhteiskoulu, Nyhkälän koulu, Tuorilan ja Haukkamäen koulut sekä Työväenopisto.

 

Kaupungintalolla ja kouluilla on työssä monen ikäistä väestöä, mutta myös riskiryhmiin kuuluvaa henkilökuntaa. Koulujen tiloja käyttävät myös kaupunkilaiset hyvin laajasti ja kouluilla pidetään yleisö- ja liikuntatapahtumia sekä konsertteja, jolloin aina on olemassa riski, että joku henkilö saa tilaisuuden aikana henkeä uhkaavan sydäntapahtuman jollain aikavälillä. Tällöin olisi tärkeää, että defibrillaattori olisi nopeasti saatavilla, jolloin kuka vaan voi tarvittaessa antaa hengenvaaraan joutuneelle henkilölle sähköshokin ja pelastaa ihmisen hengen. Karkkilan kaupoissakaan ei tiettävästi ole defibrillaattoreita saatavilla, joten näin ollen hätätapauksessa defibrillaattori olisi ainakin päiväsaikaan haettavissa lähimmältä koululta. Myös 112 mobiilisovelluksen avulla jokainen voi etsiä lähimmät defibrillaattoreiden sijaintipaikat asuinalueelta.

 

Defibrillaattoreiden hankkiminen kaupungin julkisiin tiloihin parantaisi karkkilalaisten turvallisuutta ja saattaisi pelastaa ihmisen hengen. Usein laite hankitaan vasta siinä vaiheessa, kun jotain ikävää ja peruuttamatonta on sattunut. Sydäntä tahdistavien defibrillaattoreiden hinnat vaihtelevat 600-2300e välillä, mutta käyttökelpoisen defibrillaattorin saa jo varsin kustannustehokkaaseen hintaan etenkin, jos kaupunki ostaisi useampia laitteita kerralla. Kaupunki käyttää tällä hetkellä koronan PCR-testaukseen, jäljitykseen ja muihin koronasta aiheutuviin kuluihin 0.5 milj.e/ vuonna 2020. Sijoitus defibrillaattoreihin on näihin kustannuksiin verrattuna hyvin alhainen ja myöskin kertaluontoinen, mikäli huoltokustannuksia ei huomioida hankinnassa.

 

Esitämme siis, että kaupunki panostaa ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen hankkimalla defibrillaattorit kaikkiin keskeisiin tiloihinsa, jotka ovat yleisessä käytössä tai ainakin tekee suunnitelman defibrillaatoreiden hankkimisesta kaikkiin tiloihin, mikäli hankinta kaikille kouluille ei olisi mahdollista yhdellä kertaa. Tasa-arvonäkökulma on kuitenkin tärkeää huomioida laitehankinnoissa ja aikataulussa.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 132

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Knect

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 265 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Sydänliiton mukaan sydänturvallisuutta ei vielä ole kovinkaan paljon huomioitu kuntien turvallisuussuunnittelussa. Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelussa voidaan osoittaa kunnille ja hyvinvointialueille niiden sydänturvallisuuden taso ja tarjotaan konkreettisia toimintaehdotuksia sen parantamiseksi. Sydänturvallisuus muodostuu ihmisten elvytysosaamisesta sekä mahdollisuudesta saada defibrillaattori eli sydäniskuri käyttöön minuuttien sisällä. Sydänturvallisessa paikassa sydäniskuri on saatavilla käyttöön viidessä minuutissa.

 

Karkkilassa sydänturvallisuuden taso on sydänliiton mukaan 24.8.2023 38/100. Sydänliiton mukaan sydäniskurien määrä Karkkilassa on yhdeksän kappaletta (tilanne 24.8.2023). Defi.fi -palvelun mukaan taas Karkkilan taajama-alueella on palveluun rekisteröityjä sydäniskureita 8 kappaletta (tilanne 24.8.2023). Defi.fi-palveluun on arvioitu rekisteröidyn vain noin puolet Suomessa sijaitsevista laitteista. Sydäniskurien määrä 1000 asukasta kohden -mittari on Sydänturvallinen Suomi -sivuston mukaan Karkkilan osalta tulokseltaan heikko ja sydänturvallisuudessa olisi parannettavaa. Sydänturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä sydäniskurien saatavuutta ja määrää sekä kohentamalla ihmisten elvytysvalmiutta.

 

Valtuutettu Auvinen teki kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.04.2021 § 21 valtuustoaloitteen defibrillaattorien hankkimiseksi Karkkilan kaupungin seuraaviin julkisiin tiloihin: Karkkilan kaupungintalo, Karkkilan yhteiskoulu, Nyhkälän koulu, Tuorilan ja Haukkamäen koulut sekä Työväenopisto.

 

Karkkilan kaupungintalolle on mittaus- ja kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätöksellä § 5/2023 2.6.2023 päätetty hankkia sydäniskuri. Sydäniskuri asennetaan paikoilleen ja henkilöstö koulutetaan sydäniskurin käyttöön syksyn 2023 aikana. Kaupungintalolla on omaa henkilöstöä noin 50 henkilöä ja lisäksi tiloissa on ulkopuolisia vuokralaisia sekä paljon muuta toimintaa. Viranhaltijapäätöksessä todetaan, että kaupungintalon kokoisessa kiinteistössä olisi suotavaa olla sydäniskuri mahdollisia elvytystilanteita varten, jotta edesautetaan elvytystilanteessa paras mahdollinen lopputulos. Tulevaisuudessa Karkkilan kaupungin kannalta arvioidaan, onko kaupungin kiinteistöihin tarpeen hankkia laajemminkin sydäniskureita. Alustavissa suunnitelmissa on jo pohdittu sydäniskurien hankintaa myös esimerkiksi liikuntapaikoille ja kouluille.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen asiaselosteessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 22.25 - 22.27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 81  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen asiaselosteessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano/tiedoksi: Aurora Jääskinen (ent. Hannamari Auvinen), toimialajohtajat

 

Ptk tark.