Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 68


Liite 1 Aloite tonttiliittymien lumenaurauksesta Karkkilan kaupungissa

 

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 68  

    

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu. Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä (kuntalaki 95 §). Edellytyksenä on tällöin asian kiireellisyys.

 

Jos valtuustoasiaa ei ole ollenkaan valmisteltu, valtuuston on oltava yksimielinen sen käsiteltäväksi ottamisesta. Yksimielisyysvaatimus koskee myös kiireellistä asiaa, jollei sitä ole valmisteltu.

 

 

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

 

Päätös: Päätettiin yksimielisesti ottaa kaupunginhallituksen kokouksessaan 23.10.2023 käsittelemät pykälät 279 ja 280 käsiteltäväksi pykälinä 86 ja 87. Todettiin, että Valtuustoaloitteet kokouksessa -pykälä siirtyy pykäläksi 88. Muilta osin esityslista hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen vanhusneuvoston jäsen Eino Huotari esitti valtuustolle vanhusneuvoston aloitteen, Aloite tonttiliittymien lumen aurauksesta. Aloite liitteenä.

Ptk tark.