Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 72


Liite 2 Löyttypolku 21 Ostotarjous 26.6.2023_MUSTATTU

 

 

Kiinteistön Löyttypolku 21 ostotarjouksen hyväksyminen

 

Tekninen lautakunta 07.06.2023 § 148 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 

 Karkkilan kaupunki on valtuuston päätöksellä 23.5.2022 §25 päättänyt asettaa yhtenä tasapainotustoimenpiteenä eräitä kaupungin omistamia kiinteistöjä julkiseen myyntiin. Ohjeistuksena kaupungin kiinteistöjen myyntiin tuli, että myynti tulee tapahtua kiinteistövälittäjän toimesta. Kiinteistövälittäjän valinta kilpailutettiin ja siitä tehtiin kaupunkikehitysjohtajan hankintapäätös 3.4.2023 §1.

 

 Kiinteistövälittäjän kautta myyntiin saatetusta Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä Löyttypolku 21 kiinteistötunnuksella 224-412-11-59 on tehty ostotarjous. Ostotarjous on 45 000 euroa, joka voimassa 29.6.2023 asti. Kiinteistön alueella on ranta-asemakaava, jossa Löyttypolku 21 kiinteistölle on esitetty käyttötarkoitus RH loma-asunto alue. Kiinteistö ei rajoitu rantaan.

 

 Karkkilan kaupunki on saanut myynnissä olevan kiinteistön perintönä vuonna 2020. Kaupungin omistuksen aikana kiinteistöllä ei ole ollut toimintaa. Kiinteistöllä sijaitsee 1984 rakennettu mökkirakennus, joka on asuinpinta-alaltaan 35,5m2. Rakennus on alkuperäisessä kunnossa ja kiinteistön katselmuksessa on todettu, mm. että rakennuksen katto vuotaa ja vaatii uusimisen.

 

 Kiinteistön tasearvo määräytyy perunkirjassa olleen arvon mukaan, joten tällä kiinteistön tasearvo rakennuksineen on 35 000€. Kiinteistön ylläpito vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 607€. Kiinteistö on ollut tyhjillään koko kaupungin omistuksen ajan, joten kiinteistöstä ei ole tullut Karkkilan kaupungille mitään tuloja.

 

 Taloudelliset vaikutukset

 - Kohteen ostotarjous 45 000 € - tasearvot 35 000€

 - Vuosikulu 607€

 - Kiinteistönvälittäjän palkkio 3500€

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 1) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Karkkilan kaupungin omistaman kiinteistön osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 45.000€, ja
2) hyväksyy omalta osaltaan kiinteistövälittäjän palkkion 3.500€, ja
3)  ja esittää asian edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle lopullisesti päätettäväksi, ja
4) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös: Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta
1) hyväksyy omalta osaltaan Karkkilan kaupungin omistaman kiinteistön osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 45.000€, ja
2) toteaa, että liitetään kauppakirjaluonnos mukaan liitteisiin, ja
3) hyväksyy omalta osaltaan kiinteistövälittäjän palkkion 3.500€, ja
4)  ja esittää asian edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle lopullisesti päätettäväksi, ja
5) toteaa, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 154 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

 Karkkilan kaupunki on valtuuston päätöksellä 23.5.2022 §25 päättänyt asettaa yhtenä tasapainotustoimenpiteenä eräitä kaupungin omistamia kiinteistöjä julkiseen myyntiin. Ohjeistuksena kaupungin kiinteistöjen myyntiin tuli, että myynti tulee tapahtua kiinteistövälittäjän toimesta. Kiinteistövälittäjän valinta kilpailutettiin ja siitä tehtiin kaupunkikehitysjohtajan hankintapäätös 3.4.2023 §1.

 

 Kiinteistövälittäjän kautta myyntiin saatetusta Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä Löyttypolku 21 kiinteistötunnuksella 224-412-11-59 on tehty ostotarjous. Ostotarjous on 45 000 euroa, joka voimassa 29.6.2023 asti. Ostotarjous käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 7.6.2023 ja pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 45.000 €, ja
2) tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 46 

 

Ehdotus:    

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 45.000 €.

 

Päätös: Satu Ahjoniemi esitti Risto Sintosen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.

 

Täytäntöönpano: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

 

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 176 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 

 

 Kiinteistövälittäjän kautta myyntiin saatetusta Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä Löyttypolku 21 kiinteistötunnuksella 224-412-11-59 on tehty uusi ostotarjous. Ostotarjous on 40 000 euroa, joka voimassa 30.11.2023 asti.

 

 Kiinteistön tasearvo määräytyy perunkirjassa olleen arvon mukaan, joka on viety kirjanpitoon. Tällä kiinteistön tasearvo rakennuksineen on 35 000€. Kiinteistön ylläpito vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 607€. Kiinteistö on ollut tyhjillään koko kaupungin omistuksen ajan, joten kiinteistöstä ei ole tullut Karkkilan kaupungille mitään tuloja.

 

 Taloudelliset vaikutukset

 - Kohteen ostotarjous 40 000 € - tasearvot 35 000€

 - Vuosikulu 607€

 - Kiinteistönvälittäjän palkkio 3500€

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 1) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Karkkilan kaupungin omistaman kiinteistön osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 40.000€, ja
2) hyväksyy omalta osaltaan kiinteistövälittäjän palkkion 3.500€, ja
3) esittää asian edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, ja
4) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 228 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Teknisessä lautakunnassa tapahtuneen hallintomenettelyvirheen johdosta kaupunginvaltuusto päätti palauttaa kiinteistön osoitteessa Löyttypolku 21, myyntiasian uudelleen valmisteluun ja asia käsiteltiin uudelleen 31.8.2023 teknisessä lautakunnassa. Kiinteistövälittäjän kautta myyntiin saatetusta Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä Löyttypolku 21 kiinteistötunnuksella 224-412-11-59 saatiin uusi ostotarjous, joka on 40 000€ ja tarjous on voimassa 30.11.2023 saakka.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää 
esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 40.000 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 72  

268/10.00.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Löyttypolku 21 ja kiinteistötunnuksella 224-412-11-59, saadun tarjouksen 40.000 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: kaupunkikehitys, tarjouksen tekijä

 

Ptk tark.