Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 9


 

 

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

 

 

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 364 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto merkitsivät kokouksissaan 23.10.2023 kaupunginjohtaja Tuija Telénin irtisanoutumisen tiedokseen.

 

Kokouksessaan 23.10.2023 kaupunginhallitus nimesi työryhmän valmistelemaan uuden kaupunginjohtajan valintaa ja tarvittavia viransijaisuusjärjestelyitä. Työryhmään nimettiin seuraavat: Markku Korhonen, Essi Jumisko, Seppo Meri, Jarkko Ilonen, Jani Laaksonen, Mia Sundström, Heikki Savola ja Arto Hyytiäinen.

 

Kokouksessaan 30.10.2023 kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena.

 

Kaupunginjohtajan virka julistettiin haettavaksi Kuntarekryssä 3.11.2023 julkaistulla hakuilmoituksella. Hakuaika päättyi 30.11.2023 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin myös kuntalehden digilehdessä sekä Karkkilan kaupungin some-kanavissa. Hakuaikana virkaan saatiin 15 hakemusta ja yksi suostumus. Hakuajan päättymisen jälkeen Jorma Haapanen ilmoitti kirjaamon sähköpostiin toimitetulla ilmoituksella ettei ole enää käytettävissä.

 

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä päätti kokouksessaan 7.12.2023 kutsua haastateltavaksi viisi kokenutta kunta-alan asiantuntijaa.

 

Haastateltaviksi kutsuttiin seuraavat henkilöt:

- Otto Härkönen, DI, Helsinki

- Juha Jokitalo, SM, Tikkakoski

- Mira Keitaanranta, OTK, Kerava

- Marja Rantanen, DI, Somero

- Vesa Tuunainen, FM, Hyvinkää

 

Kaupunginjohtajan valintaa valmistelevaan työryhmään valittujen lisäksi haastatteluihin osallistuu Karkkilan kaupungin henkilöstön nimeämä edustaja. Haastattelut pidetään torstaina 14.12.2023.

 

Kaupunginhallitus päätti 20.11.2023 kevään 2024 kokousajoistaan. Maanantaina 15.1.2024 kokoksessa kaupunginhallituksen on tarkoitus tehdä kaupunginvaltuustolle esitys kaupunginjohtajan valinnasta. Kaupunginvaltuusto päätti kevään 2024 kokousajoistaan 11.12.2023 kokouksessaan ja kaupunginjohtajavalinta on tarkoitus tehdä 22.1.2024 kokouksessa.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää merkitä rekrytointiprosessiin liittyvät asiat tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Raine Klemola poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.47 - 19.09.

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 4 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginjohtaja Tuija Telén irtisanoutui Karkkilan kaupunginjohtajan virasta niin, että virkasuhde päättyi 31.12.2023. Kaupunginhallitus ja -valtuusto merkitsivät irtísanoutumisen tiedokseen 23.10.2023 kokouksissaan.

 

Kaupunginhallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan uuden kaupunginjohtajan valintaa ja viransijaisuusjärjestelyjä. Kukin valtuustoryhmä voi asettaa ryhmään yhden edustajan. Kokouksessaan 23.10.2023 kaupunginhallitus nimesi työryhmään jäsenen kustakin valtuustoryhmästä.

 

Kuntalain (10.4.2015/410, luku 7, § 41) mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, luku 2, § 4). Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. (Viranhaltijalaki, luku 2, § 5).

 

Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin kunnan virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys (Viranhaltijalaki, luku 2, § 5).

 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty taikka kunnan päättämä erityinen kelpoisuus (Viranhaltijalaki, luku 2, § 6).

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan viran kelpoisuusehdoista päättää virkaan ottava taho viran tullessa avoimeksi. Kaupunginvaltuustossa valittavan osalta kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallitus (§ 43).

 

Viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus (§ 44).

 

Kokouksessaan 30.10.2023 kaupunginhallitus päätti viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon. Kaupunginhallitus päätti myös julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena.

 

Kaupunginjohtajan virka julistettiin haettavaksi Kuntarekryssä 3.11.2023 julkaistulla hakuilmoituksella. Hakuaika päättyi 30.11.2023 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin myös kuntalehden digilehdessä sekä Karkkilan kaupungin some-kanavissa.

 

Yhteistoimintaryhmän kokouksessa 1.12.2023 kuultiin henkilöstöjärjestöjen edustajien näkemyksiä kaupunginjohtajan rekrytoinnista.

 

Hakuaikana virkaan saatiin 15 hakemusta ja yksi suostumus:

Haapanen Jorma, MMM, Kantvik

Hannuksela Tuomas, rakennusalan perustutkinto, Espoo

Heinilä Ari, DI, Helsinki

Härkönen Otto, DI, Helsinki

Kanerva Sari, DI, Vihti

NN (toivoo, ettei nimeä julkaista)

Keitaanranta Mira, OTK, Kerava

Klemola Raine, VTM, Karkkila

Käpyaho Henri, -, Orivesi

Lakianperä Tomi, peruskoulu, Karkkila

Puputti Antti, DI, Vantaa

Rantanen Marja, DI, Somero

Toivonen Tomi, entrepreneurship, Karkkila

Tuomaala Magnus, OTM, Turku

Tuunainen Vesa, FM, Hyvinkää

Jokitalo Juha, SM, Tikkakoski

 

Hakuajan päättymisen jälkeen Jorma Haapanen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä.

 

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä päätti 7.12.2023 kutsua kelpoisista hakijoista haastateltavaksi viisi kokenutta kunta-alan asiantuntijaa.

 

Haastateltaviksi kutsuttiin seuraavat henkilöt:

- Otto Härkönen, DI, Helsinki

- Juha Jokitalo, SM, Tikkakoski

- Mira Keitaanranta, OTK, Kerava

- Marja Rantanen, DI, Somero

- Vesa Tuunainen, FM, Hyvinkää

 

Haastattelut pidettiin torstaina 14.12.2023. Haastatelluista viidestä hakijasta työryhmä päätti yksimielisesti esittää kutsun soveltuvuusarviointiin Juha Jokitalolle, Mira Keitaanrannalle ja Vesa Tuunaiselle.

 

Hakemusten, haastatteluiden ja soveltuvuusarvioiden perusteella työryhmä päätyi kutsumaan Juha Jokitalon ja Mira Keitaanrannan valtuutettujen kuultavaksi 15.1.2024. Valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua tuolloin myös soveltuvuusarviointeihin. Valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua soveltuvuusarviointeihin myös 16.1.2024 lähtien sopimalla siitä konsernipalvelujohtajan kanssa. Lisäksi ennen valtuuston kokousta 22.1.2024 klo 16.00 alkaen soveltuvuusarviointeihin on mahdollista tutustua Karkkilasalissa.

 

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1) suorittaa kaupunginjohtajan virkavaalin,
2) päättää, että virkasuhde on voimassa toistaiseksi,
3) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
4) päättää, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.01.2024 § 9  

380/01.01.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) suorittaa kaupunginjohtajan virkavaalin,
2) päättää, että virkasuhde on voimassa toistaiseksi,
3) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
4) päättää, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Päätös: Aluksi kuultiin haastattelutyöryhmän puheenjohtaja Markku Korhosen puheenvuoro, jonka jälkeen osa valtuustoryhmien puheenjohtajista piti puheenvuoron.

Valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren esitti, että kaupunginjohtajan virkavaali suoritetaan suljetuin lipuin.

Suoritettiin virkavaali suljetuin lipuin. Vaalissa SM Juha Jokitalo sai 21 ääntä ja OTK Mira Keitaanranta 13 ääntä. Vaalissa annettiin yksi tyhjä vaalilippu.

Markku Korhonen esitti, että Juha Jokitalon kieltäytymisen varalle valitaan Mira Keitaanranta. Mari Partanen kannatti esitystä. Harri Lindfors esitti, että varahenkilöä ei valita. Hannu Bogdanoff kannatti Lindforsin esitystä.

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 19.08 - 19.13.

Markku Korhonen muutti Mari Partasen kannattamaa esitystään: Juha Jokitalon kieltäytymisen varalle valitaan varahenkilö.

Puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä siitä, valitaanko Juha Jokitalon kieltäytymisen varalle varahenkilö. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Korhosen esitystä, jota Partanen kannatti, äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 13 JAA-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Bogdanoff, Etolin, Heathfield, Hellgren, Ilonen, Jumisko Essi, Jumisko Juha, Laine, Lindfors, Stenholm, Tallgren Mika) ja 22 EI-ääntä (Henttonen, Hyytiäinen, Korhonen, Laaksonen, Lehtonen, Liesmala, Linnakoski, Meri, Myllylahti, Nordberg, Ojanen, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Savola, Sinervä, Sundström, Tallgren Anna, Velin, Venho). Puheenjohtaja totesi, että Korhosen esitys oli voittanut äänestyksen äänin 22-13.

Puheenjohtaja esitti, että varahenkilön virkavaali suoritetaan suljetuin lipuin.

Suoritettiin virkavaali suljetuin lipuin. Vaalissa OTK Mira Keitaanranta sai 16 ääntä, FM Vesa Tuunainen 10 ääntä, VM Raine Klemola kolme (3) ääntä ja DI Marja Rantanen yhden (1) äänen. Vaalissa annettiin lisäksi neljä (4) tyhjää vaalilippua ja yksi (1) vaalilippu hylättiin.

Kaupunginvaltuusto päätti
1) valita kaupunginjohtajan virkaan SM Juha Jokitalon,
2) että virkasuhde on voimassa toistaiseksi,
3) että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
4) että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ja
5) valita Juha Jokitalon kieltäytymisen varalle OTK Mira Keitaanrannan.

 

 

 

Tiedoksi/täytäntöönpano: Valittu, hakijat, kaupunginhallitus

 

Ptk tark.