Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 14


Liite 1 Granbackantie 142 Ostotarjous_MUSTATTU
Liite 2 Granbacka_määräala

 

 

Kiinteistön Granbackantie 142 ostotarjous

 

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 109 

 

Esittelijä: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 

Karkkilan kaupunki on valtuuston päätöksellä 23.5.2022 §25 päättänyt asettaa yhtenä tasapainotustoimenpiteenä eräitä kaupungin omistamia kiinteistöjä julkiseen myyntiin. Ohjeistuksena kaupungin kiinteistöjen myyntiin tuli, että myynti tulee tapahtua kiinteistövälittäjän toimesta. Kiinteistövälittäjän valinta kilpailutettiin ja siitä tehtiin kaupunkikehitysjohtajan hankintapäätös 3.4.2023 §1.

 

Kiinteistövälittäjän kautta myyntiin saatetusta Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä Granbackantie 142 kiinteistötunnuksella 224-412-3-21 on tehty kaksi samanarvoista ostotarjousta ja ne ovat 68 000 euroa, jotka voimassa 3.3.2024 ja 3.4.2024 asti. Kiinteistön määräala on 3,3 ha ja rantaan on n. 60m.

 

Karkkilan kaupunki on saanut myynnissä olevan kiinteistön perintönä vuonna 2021. Kaupungin omistuksen aikana kiinteistöllä ei ole ollut toimintaa. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1948 rakennettu päärakennus 104 m2, rantasauna n. 9 m2 ja aittarakennus n.60 m2. Kiinteistöllä ei ole vesijohtoa, viemäröintiä eikä kaivoa. Kiinteistöllä on oma ranta.

 

Kiinteistön tasearvo on rakennuksineen 87 409€. Kiinteistön ylläpito vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 1194€. Kiinteistö on ollut tyhjillään koko kaupungin omistuksen ajan, joten kiinteistöstä ei ole tullut Karkkilan kaupungille mitään tuloja.

 

Taloudelliset vaikutukset

- Kohteen ostotarjoukset 2 kpl, molemmat 68 000 € - tasearvot 87 409€

- Vuosikulu 1194€

- Kiinteistönvälittäjän palkkio 3500€

 

Ehdotus: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 Tekninen lautakunta päättää
1) esittää Karkkilan kaupungin omistaman kiinteistön osoitteessa Granbackantie 142 ja kiinteistötunnuksella 224-412-3-21, saadut tarjoukset 68.000€, ja kiinteistövälittäjän palkkion 3.500€
edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, ja
2) tarkistaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Raino Velin ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteluun Risto Sintosen kannattamana.

Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 18.01.2024 § 6 

 

Esittelijä: Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

Valmistelija: Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

 

Granbacantien 142 kiinteistöstä 224-412-3-21 asetettiin n.3,3 hehtaarin määräala uudelleen myyntiin ja kiinteistövälittäjän kanssa tämän kohteen myyntitavaksi sovittiin heidän normaaleista myyntitavoista poiketen seuraavasti: Kohteelle asetetaan myyntihinnaksi 68 000 euroa, mutta kohdetta pidetään vähintään 3 viikkoa myynnissä kun on saatu myyntihinnan mukainen ostotarjous. Tämän 3 viikon aikana kiinteistöstä voidaan siis tehdä korkeampiakin tarjouksia, kuin kiinteistön myyntihinnaksi on asetettu.

 

Kiinteistövälittäjällä oli Granbacantien 142 myynnissä aikavälillä 12.12.2023-7.1.2024. Tänä aikana kohteesta tuli yhteydenottoja 188 kappaletta ja esittelyjä oli 26 kappaletta. Tarjouksia aikavälillä tuli yhteensä 6 kappaletta, josta korkein tarjous oli 102 000 euroa.

 

Taloudelliset vaikutukset

- Kohteen ostotarjous 102 000 € - tasearvot 87 409€

- Vuoden 2022 vuosikulut 1194€

- Kiinteistönvälittäjän palkkio 3500€

 

Ehdotus: Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

 Tekninen lautakunta päättää
1) esittää Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä 224-412-3-21 Granbackantie 142 määräalasta ja rakennuksista, saadun tarjouksen 102 000€, ja kiinteistövälittäjän palkkion 3.500€
edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, ja
2) tarkistaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Puheenjohtaja teki Risto Sintosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää
1) esittää Karkkilan kaupungin omistamasta kiinteistöstä 224-412-3-21 Granbackantie 142
määräalasta ja rakennuksista, saadun tarjouksen 102 000€, ja kiinteistövälittäjän palkkion 3.500€
edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi sisältäen kaikki tarjoajat, ja
2) tarkistaa pykälän kokouksessa.

Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 29 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kiinteistöstä 224-412-3-21 Granbackantie 142, määräalasta ja rakennuksista, saadun ostotarjouksen 102.000 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Melinda Paunonen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17.06.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.02.2024 § 14  

403/10.00.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kiinteistöstä 224-412-3-21 Granbackantie 142, määräalasta ja rakennuksista, saadun ostotarjouksen 102.000 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano/tiedoksi: Vt. kaupunkikehitysjohtaja, tarjouksen tehneet

 

Ptk tark.