Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 27


 

 

Palvelurakenneselvitys, työryhmän asettaminen

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 53 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.5.2022 § 126 muutoksia vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan. Pykälässä kaupunginhallitus päätti valtuustolle esitettyjen talousarviomuutosten lisäksi myös käynnistää ulkopuolisen suunnittelun hankinnan koskien sivistyspuolen sekä kaupungin kiinteistöhallinnan toiminnan kehittämistä. Päätöksen perusteluissa todetaan mm. "Kaupungin selkeästi suurin toimiala vuoden 2023 hyvinvointialuemuutosten jälkeen on sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala. Kyseinen toimiala on samalla tulevaisuuden kaupungin toimialoista tarkimmin säädelty. Onkin perusteltua hankkia sivistyspuolen (erityisesti kasvatus ja opetus) toiminnan kehittämismahdollisuuksien tueksi ulkopuolinen selvitys. Toinen keskeinen asia talouden kestävyyden osalta on kaupungin kiinteistöomaisuuden ja tilahallinnan kehittäminen, mihin myös on perusteltua hankkia asiantuntijaselvitys ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelu."

 

Tehdyn päätöksen mukaisesti ulkopuolisen selvityksen hankinta oli valmistelussa kevään ja kesän 2023 aikana. Sivistystoimen tarjouskilpailutukseen sisällytettiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen ohella myös vapaa sivistystyö. Hankinta käynnistettiin avoimena hankintamenettelynä syksyllä 2023 ja kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2023 hankkia tarjouskilpailun perusteella Karkkilan kaupungin sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan palveluverkon, palvelujen sekä toiminnan kustannusten selvityksen FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä.

 

FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä tilattu selvitys on valmistunut. Selvitys sisältää arvion ja ennusteen Karkkilan kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan palvelutarpeesta pitkällä aikavälillä (2030-luvulle saakka). Ikäluokkien nopeasta pienenemisestä johtuen varhaiskasvatuksen ja myöhemmin perusopetuksen palvelutarve tulee supistumaan merkittävästi. Selvitys esiteltiin valtuuston suljetussa iltakoulussa 13.2.2024 valtuutetuille ja henkilöstön edustajille.

 

Palvelurakenteen kehittämisvaihtoehtojen määrittämiseksi jatkovalmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä, joka käy asiaa koskevat kattavat taustakeskustelut. Palvelurakennetyöryhmä kuulee selvitystyössään tarpeelliseksi katsomiaan viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita sekä henkilöstön edustajia. Valtuustoryhmät nimeävät työryhmään edustajan ja varaedustajan. Työryhmään nimetään myös kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja, sivistysjohtaja toimii työryhmän sihteerinä.

 

Työryhmän työn tueksi on tarpeellista hankkia tilastotietoa väestön ja erityisesti lapsiperheiden alueellisesta jakautumisesta Karkkilassa.

Työryhmän työn tulokset esitellään keväällä hallitusseminaarissa. Seminaarin jälkeen työryhmän raporttiin tehdään tarvittavat tarkennukset ja kaupunginhallitukselle raportti jätetään kesäkuussa 2024.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) asettaa palvelurakennetyöryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi,
2) nimetä työryhmän edustajat ja varaedustajat sekä puheenjohtajan,
3) hankkia tarvittavat tilastotiedot väestön jakautumisesta Karkkilassa,
4) saattaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi, ja
5) tarkastaa tämän pykälän kokouksessaan.

 

Päätös: Hannu Bogdanoffin esityksestä, jota Paula Salapuro kannatti, päätettiin yksimielisesti muuttaa kohta 2 kuulumaan seuraavasti: 2) nimetä työryhmän edustajat ja varaedustajat ja, että työryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan.

Työryhmään esitettiin nimettäväksi seuraavat:
Marianne Boström, varalle Päivi Hellgren
Aulis Stenholm, varalle Seppo Meri
Jarkko Ilonen, varalle Eino Huotari
Pertti Lehtonen, varalle Jani Laaksonen
Mia Sundström
Markku Korhonen, varalle Eevi Myllylahti
Heikki Savola
Arto Hyytiäinen
Työryhmään nimettiin myös kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja, joka toimii sihteerinä.

Kaupunginhallitus päätti
1) asettaa palvelurakennetyöryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi,
2) nimetä työryhmän edustajiksi ja varaedustajiksi seuraavat:
Marianne Boström, varalle Päivi Hellgren
Aulis Stenholm, varalle Seppo Meri
Jarkko Ilonen, varalle Eino Huotari
Pertti Lehtonen, varalle Jani Laaksonen
Mia Sundström
Markku Korhonen, varalle Eevi Myllylahti
Heikki Savola
Arto Hyytiäinen,
ja että työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä nimetä työryhmään myös kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan, joka toimii työryhmän sihteerinä,
3) hankkia tarvittavat tilastotiedot väestön jakautumisesta Karkkilassa,
4) saattaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi, ja
5) tarkastaa tämän pykälän kokouksessaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 27  

71/00.01.03/2024  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös: Duncan Heathfieldin esityksestä, jota Katja Etolin kannatti, kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedokseen ja, että raportti julkaistaan työryhmän muotoilemana kuun loppuun mennessä julkisessa verkossa.

 

 

Ptk tark.