Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 48


 

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

 

Kaupunginvaltuusto 26.09.2022 § 48  

    

 

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu. Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä (kuntalaki 95 §). Edellytyksenä on tällöin asian kiireellisyys.

 

Jos valtuustoasiaa ei ole ollenkaan valmisteltu, valtuuston on oltava yksimielinen sen käsiteltäväksi ottamisesta. Yksimielisyysvaatimus koskee myös kiireellistä asiaa, jollei sitä ole valmisteltu.

 

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Päätettiin, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen johtaja Timo Turunen on pykälän 49 kohdalla paikalla asiantuntijana.
Merkittiin, että Timo Turunen kertoi tämän pykälän kohdalla kuntayhtymän tilanteesta (talous, hyvinvointialuesiirto). Esitys oheismateriaalina.

Ptk tark.