Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 12


 

 

Eron myöntäminen Helena Kuusholmalle luottamustoimista

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 63 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

Kokoomuksen 5. varavaltuutettu Helena Kuusholma on lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun

tehtävästä ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä Lohjan ympäristöterveyslautakunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi 7.3.2022 alkaen.

 

Kuntalain 10. luvun, 70 §:n 3:n momentin mukaan "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle."

 

Kuntalain 4. luvun 17 §:ssä, Varavaltuutetut, todetaan seuraavaa: "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua."

 

Kuntalain 10 luvun 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi

tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Uutta jäsentä ja varajäsentä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain (609/1986) säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä valtuustoa lukuun ottamatta tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä siten, että lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

1) myöntää eron Helena Kuusholmalle kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja muista luottamustoimista 7.3.2022 alkaen,
sekä
2) valita uuden varajäsenen vapaa-aikalautakuntaan, ja
3) valita uuden jäsenen Lohjan ympäristöterveyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 12  

163/00.00.01/2022  

 

 

 

  

 

 

Ehdotus:  

 

 Kaupunginvaltuusto päättää

1) myöntää eron Helena Kuusholmalle kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja muista luottamustoimista 7.3.2022 alkaen,
sekä
2) valita uuden varajäsenen vapaa-aikalautakuntaan, ja
3) valita uuden jäsenen Lohjan ympäristöterveyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Paula Salapuro teki seuraavan muutosehdotuksen: lisätään kohdaksi 4) valita uuden jäsenen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi. Muutosehdostus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Seppo Meri ehdotti, että vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi valitaan Paula Salapuro, Lohjan ympäristöterveyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan Anna Tallgren ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi valitaan Anna Tallgren.

Valtuusto päätti yksimielisesti
1) myöntää eron Helena Kuusholmalle kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja muista luottamustoimista 7.3.2022 alkaen,
2) valita vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi Paula Salapuron,
3) valita Lohjan ympäristöterveyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Anna Tallgrenin, ja
4) valita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi Anna Tallgrenin.

 

 

Täytäntöönpano/ Helena Kuusholma

tiedoksi: Paula Salapuro

 Anna Tallgren

 vapaa-aikalautakunta

 Lohjan ympäristöterveyslautakunta

 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 

 

Ptk tark.