Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 13 

 

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 66 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 114 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite on sitä enempää käsittelemättä  lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Vuonna 2019 jätettiin yhteensä 11 valtuustoaloitetta, vuonna 2020 yhteensä 13 valtuustoaloitetta ja vuonna 2021 yhteensä 22 valtuustoaloitetta.

 

Valtuustoaloitteiden vuosikohtaiset koosteet sekä tilannetaulukot ovat liitteinä.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanteen tiedokseen, ja
2) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanteet tiedokseen sekä päättää todeta liitteissä valmiiksi merkityt aloitteet loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 13  

165/00.01.02/2022  

 

  

 

Ehdotus:  

 

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanteet tiedokseen sekä päättää todeta liitteissä valmiiksi merkityt aloitteet loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Ptk tark.