Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 14


 

 

Konsernipalvelujohtajan viran täyttäminen

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 69 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 377

 

Karkkilan kaupungin konsrrnipalvelujohtaja Jaana Niemelä on irtisanoutunut virastaan 19.11.2021, ja hänen virkasuhteensa päättyy 19.1.2022. Käytännössä viranhaltija on ollut poissa virkatehtävästään 25.11.2021 alkaen. Viran väliaikaisesta hoitamisesta on päätetty erikseen.

Konsernipalvelujohtajan virka tulee täyttää vakinaisella järjestelyllä mahdollisimman pian.

 

Konsernipalvelujohtajan virka on toimialajohtajan virkaan  rinnastettava tehtävä. Konsernipalvelujohtaja johtaa kaupungin  konsernipalveluita, mihin kuuluvat kaupungin henkilöstöasiat, talousasiat, hallinnon ja päätösvalmistelun asiat sekä ict-asiat.  Lisäksi konsernipalvelujohtaja vastaa kaupungin varautumiseen  liittyvien asioiden koordinoinnista. Konsernipalvelujohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta määritellään Karkkilan kaupungin hallintosäännössä.

 

Toimialajohtajat valitsee Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

 

Kaupunginhallitus päättää konsernipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdoista.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

1) että konsernipalvelujohtajan virka avataan haettavaksi,

2) että konsernipalvelujohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekrypalvelussa, työvoimahallinnon työpaikkasivuilla (mol.fi) sekä kaupungin www.karkkila.fi -sivustolla,

3) että konsernipalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on hallinnon, talouden tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi arvostetaan vahvaa taloushallinnon prosessien ja kunnallistalouden tuntemusta ja kokemusta esimies- ja  johtotehtävistä, sekä

4) nimetä valintaryhmään kaupunginjohtajan sekä neljä luottamushenkilöedustajaa ja nimeää yhden näistä ryhmän puheenjohtajaksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus päätti

1) että konsernipalvelujohtajan virka avataan haettavaksi,

2) että konsernipalvelujohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekry- palvelussa, työvoimahallinnon työpaikkasivuilla (mol.fi) sekä kaupungin www.karkkila.fi -sivustolla,

3) että konsernipalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on hallinnon, talouden tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi arvostetaan vahvaa taloushallinnon prosessien ja  kunnallistalouden tuntemusta ja kokemusta esimies- ja  johtotehtävistä, sekä

4) nimetä valintaryhmään kaupunginjohtajan, Seppo Meren, Eino Huotarin, Mika Tallgrenin ryhmän puheenjohtajaksi Markku Korhosen

 

Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja, henkilöstöyksikkö

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.3.2022

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Karkkilan kaupungin konsernipalvelujohtajan (aiemmin talousjohtaja) virka julistettiin haettavaksi kaupunginhallituksen 13.12.2021 päätöksen mukaisesti. Hakuaika päättyi 4.3.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä virkaan saapui 11 hakemusta.

 

Kaupunginhallituksen nimeämä valintaryhmä kävi saapuneet hakemukset läpi ja kutsui niiden perusteella haastatteluun neljä hakijaa. Haastattelut toteutettiin 11.3.2022 lähihaastatteluina.

 

Haastattelujen perusteella valintaryhmä valitsi kaksi hakijaa kutsuttavaksi soveltuvuusarviointiin. Toinen arviointiin valittavista hakijoista perui hakemuksensa ennen soveltuvuusarvioinnin toteuttamista, joten soveltuvuusarviointi tehtiin vain yhdelle hakijalle.

 

Soveltuvuusarviointi tehtiin aikavälillä 14.3.-18.3.2022. Soveltuvuusarvioinneista vastasi Psycon Oy, Paula Holtari.

Valintaryhmä sai soveltuvuusarvioinnista arvioinnin tehneeltä konsultilta suullisen selostuksen kokouksessaan 22.3.2022. Valintaryhmä teki päätöksen konsernipalvelujohtajan virkaan esitettävästä hakijasta kokouksessaan 22.3.2022.

 

Valintaryhmän yksimielinen esitys on, että Karkkilan kaupungin konsernipalvelujohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Leena Pieniniemi.

 

Pieniniemi toimii tällä hetkellä Karkkilan kaupungilla hallintopäällikön vakituisessa virassa sekä hoitaa (1.2.2022 alkaen) avointa konsernipalvelujohtajan virkaa. Pieniniemi on toiminut vastaavissa tehtävissä aiemmin ja hänellä on laaja kokemus strategisen tason tehtävistä kuntasektorilla. Valintaryhmä arvioi, että Pieniniemi täyttää parhaiten viran vaatimukset ja on virkaan soveltuvin. Kokonaisarvio perustuu hakemusasiakirjoihin, henkilökohtaisiin haastatteluihin sekä soveltuvuusarviointien tuloksiin.

 

Valintaryhmän puheenjohtaja esittelee hakijayhteenvedon sekä valintaryhmän valintaprosessin kaupunginhallituksen kokouksessa 28.3.2022.

 

Konsernipalvelujohtajan valinnasta päättää Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto. Palvelussuhteen ehdoista ja koeajasta päättää kaupunginhallitus.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto valitsee Karkkilan kaupungin konsernipalvelujohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Leena Pieniniemen 1.6.2022 alkaen,
2) valtuusto toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan sekä toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää
1) vahvistaa konsernipalvelujohtajan kokonaispalkaksi virkasuhteen alkaessa 6171,52 euroa/kk, minkä lisäksi konsernipalvelujohtajalle suoritetaan vallitsevan käytännön mukaiset kokouspalkkiot, ja
2) todeta, että valinnassa sovelletaan 6 kk koeaikaa 1.2.2022 alkaen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että vt. konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.55 - 19.15.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Tuija Telén.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 14  

179/01.01.01/2022  

 

 

 

  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

1) valtuusto valitsee Karkkilan kaupungin konsernipalvelujohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Leena Pieniniemen 1.6.2022 alkaen,
2) valtuusto toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan sekä toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän pykälän käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.49.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi kaupunginjohtaja Tuija Telén.

 

Täytäntöönpano: valittu, hakijat

 

Ptk tark.