Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 20 

 

Vuoden 2023 investointien toteuman tilannekatsaus, maaliskuu 2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 321 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Karkkilan kaupungin investointisuunnitelmien pitkäjänteisyyden ja suunnitelmanmukaisen toteutuksen varmistamiseksi on siirrytty vuoden 2023 alusta alkaen investointien tarkempaan seurantaan. Lisäksi vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön valmistelussa oleva investointien pitkän tähtäimen suunnittelua ja jaksottamista kehittävä investointien salkkumalli.

 

Kaupunginhallitus saa kokouksessaan 17.4.2023 ensimmäisen katsauksen vuoden 2023 investointien etenemistilanteeseen, tässä raportissa kuvataan toteuma maaliskuun 2023 lopussa. Raportti koostuu investointien koontitaulukosta sekä talousarvion pohjalta laaditusta hankekohtaisesta selosteesta.

 

Seuraavat vuoden 2023 investointien toteumaraportit laaditaan kesäkuun ja syyskuun sekä vuoden lopun tilanteista (tilinpäätös). Raporteissa seurataan investointikohteita hankekohtaisesti valtuuston hyväksymän vuoden 2023 talousarvion perusteella. Kaikista talousarviossa päätetyistä investointihankkeista esitetään sen vaihe raportoitavalla ajanhetkellä sekä suunnitelma ja ennuste hankkeen toteutuksen jatkosta. Mikäli valtuusto muuttaa investointien määrärahoja tai päättää lisätä tai poistaa investointeja kesken vuotta 2023, nämä huomioidaan myös seurannassa.

 

Investointien seurannan koko kaupungin tasolla valmistelee ja koordinoi  kaupunkikehitysjohtaja ja seurantaa ohjaa kaupunginjohtaja. Maaliskuun 2023 seuranta tuodaan suoraan kaupunginhallitukselle je edelleen osavuosikatsauksen yhteydessä tiedoksi valtuustolle. Raportit valmistellaan jatkossa (kesäkuusta 2023 alkaen) tekniselle lautakunnalle, joka vastaa toimielintasolla investointien talousarviovalmistelusta ja seurannasta. Jatkossa tekninen lautakunta esittää raportoinnin osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle ja edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Tässä ensimmäisessä investointien toteumaraportoinnissa annetaan tilannekuva maaliskuun 2023 lopun tilanteesta. Kokonaisuutena todetaan, että tällä hetkellä investointikohteet ovat pääosin valmisteluvaiheessa. Ensimmäiset vuoden 2023 investoinnit etenevät toteutukseen huhtikuun aikana.

 

Valtuusto päätti vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä 12.12.2022 lisätä talousarvioon seuraavan kirjauksen: "Investointien edistyminen on osa säännöllistä talousraportointia. Kilpailutukseen perustuvat toteutussuunnitelmat tulee olla käytettävissä toimialoilla toukokuun 2023 aikana." Tämä aikataulukirjaus on käytännössä mahdoton toteuttaa, koska investointeja kilpailutetaan ja toteutetaan suunnitelmallisesti koko vuoden 2023 ajan. Tarkemmista aikatauluista eri investointihankkeille päätetään kaupungin operatiivisessa johdossa.

 

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä vuoden 2023 investointien tilannekatsauksen maaliskuulta 2023 tiedokseen ja
2) saattaa sen edelleen tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja valtuustolle, ja
3) toteaa, että vuoden 2023 talousarvioon valtuustossa 12.12.2022 lisättyä kirjausta '"Kilpailutukseen perustuvat toteutussuunnitelmat tulee olla käytettävissä toimialoilla toukokuun 2023 aikana" ei ole mahdollista toteuttaa, vaan että investointeja kilpailutetaan ja toteutetaan juoksevasti koko vuoden 2023 aikana operatiivisen toiminnan aikataulujen mukaisesti.

 

Keskustelun kuluessa Olli-Pekka Arvila ehdotti, että päätösehdotuksesta poistetaan kohta 3 pois ja lisätään seuraavaa: Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Essi Jumisko kannatti Arvilan ehdotusta.

 

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Päätösehdotuksesta poistetaan kohta 3 pois ja lisätään, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska asiaa ei vastustettu, puheenjohtaja totesi, että muutettu päätösehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti.  

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti
1) merkitä vuoden 2023 investointien tilannekatsauksen maaliskuulta 2023 tiedokseen ja
2) saattaa sen edelleen tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja valtuustolle, ja että
3) pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa

 

Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta

 

 

Kaupunginvaltuusto 24.04.2023 § 20  

196/02.02.02/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2023 investointien tilannekatsauksen maaliskuulta 2023 tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.