Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 21


 

 

Talousarvion 2023 investoinnin lisämäärärahaesitys

 

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.03.2023 § 33 

 

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja lukion rehtori Ossi Kokkonen

 

 

Lukion opettajakunta on esittänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle (Kasla 8.6.2021 § 59) lausunnon lukion kemian ja biologian laborointitilojen riittämättömyydestä. Lausunnossaan he toteavat, että lukion kemian ja biologian laborointitilat ovat uuden opetussuunnitelman sekä työturvallisuuden

näkökulmasta riittämättömät. Nykyinen kemianluokka ei toteuta työturvallisuusnäkökohtia. Ratkaisuksi opettajakunta esittää laborointilisätilojen rakentamisen. Ennusteen mukaan yläkoulun ja lukion opiskelijamäärä ei ole pienenemässä ainakaan viiteen vuoteen.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta esitti 30 000 € määrärahaa lukion tilojen suunnitteluun vuodelle 2022. Vuoden aikana selvitettiin eri tilavaihtoehtoja pääasiassa kaupungin omistamista kiinteistöistä. 23.5.2022 kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin palveluja keskitetään tilojen osalta kaupungintalon yhteyteen. Tämän edistämiseksi kasvatus- ja opetuslautakunta esitti investointeja vuodelle 2023 seuraavasti:

-          Lukion tilojen suunnittelu: investointimäärärahan 30 000 € siirto vuodelta 2022 vuodelle 2023 (erillinen investointi arkkitehdin suunnitelman pohjalta).

Kaupungintalon käytettävissä olevia tiloja arvioitiin lukion toiminnallisuuden ja opiskelijamäärän kannalta. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi eikä koko lukio mahdu kaupungintalon vapaisiin tiloihin, mutta yksittäisiä luokkia olisi mahdollista sijoittaa sinne. Varattua suunnittelumäärärahaa voidaan käyttää kaupungintalon kokonaissuunnitteluun esim. lisäluokkien rakentamiseen.

Tilapalvelujen selvityksen perusteella lukion luokkatilaan 205 voidaan tehdä tarvittavat muutostyöt kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten mahdollistamiseksi. Alustavan suunnitellun aikataulun mukaan luokan remontti voidaan toteuttaa kesäloman 2023 aikana ja uusittu luokka olisi opiskelijoiden käytössä jo ensi lukuvuoden alkaessa. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 § 71 talousarvion vuodelle 2023. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä tulee tehdä selvitys.

Taloudelliset vaikutukset
Muutostöiden arvioidut kustannukset 35 000 €

 

 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukion tilojen kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten muutostöihin haetaan 35 000 € lisämäärärahaa.

 

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukion tilojen kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten muutostöihin haetaan 35 000 € lisämäärärahaa.

 

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, valtuusto

 

 

Tekninen lautakunta 06.04.2023 § 28 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointimääräraha lukion luokkatilan 205 muutoksista perusteluineen on jo kertaalleen päätetty 9.3.2023 kasvatus- ja opetuslautakunnassa, mutta sen toteutus määrärahoineen siirretään tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. Kaupungin kiinteistöjen rakenteiden muuttaminen ja rakennusten sekä tilojen saneeraaminen kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyn yhteydessä on lisäksi todettu, että kaupunkikehityksen tilapalvelujen selvityksen perusteella lukion luokkatilaan 205 voidaan tehdä tarvittavat muutostyöt kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten mahdollistamiseksi. Alustavan suunnitellun aikataulun mukaan luokan remontti voidaan toteuttaa kesäloman 2023 aikana ja uusittu luokka olisi opiskelijoiden käytössä jo ensi lukuvuoden alkaessa.

 

Perustelut hankinnalle ovat edelleen samat, eli:

-          Lukion kemian ja biologian laborointitilat ovat uuden opetussuunnitelman sekä työturvallisuuden näkökulmasta riittämättömät.

-          Nykyinen kemianluokka ei toteuta työturvallisuusnäkökohtia.

-          Laborointilisätilojen rakentaminen on välttämätöntä.

-          Ennusteen mukaan yläkoulun ja lukion opiskelijamäärä ei ole pienenemässä ainakaan viiteen vuoteen

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 § 71 talousarvion vuodelle 2023. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä tulee tehdä selvitys.

 

Taloudelliset vaikutukset

-          Muutostöiden arvioidut kustannukset 35 000 €

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta päättää esittää  kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukion tilojen kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten muutostöihin haetaan 35 000 € lisämäärärahaa.

 

Päätös: Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta
1) päättää esittää  kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukion tilojen kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten muutostöihin haetaan 35 000 € lisämäärärahaa.
2) toteaa, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, valtuusto  

 

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 331 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 § 71 talousarvion vuodelle 2023.

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 6.4.2023 esitystä  lisämäärärahasta 35.000 € Karkkilan lukion luokkatilan 205 muutosten toteutuksesta.

 

Kaupungin tilapalvelujen selvityksen perusteella lukion luokkatilaan 205 voidaan tehdä tarvittavat muutostyöt kokeellisen luonnontieteen opettamiselle asetettujen vaatimusten mahdollistamiseksi. Suunnitellun aikataulun mukaan kyseisen luokkatilan remontti voidaan toteuttaa kesäloman 2023 aikana. Täten uusittava luokkatila olisi opiskelijoiden käytössä jo ensi lukuvuoden alkaessa.

 

Tähän investointiin ei ole varattu määrärahaa valtuuston hyväksymässä (12.12.2022) vuoden 2023 talousarviossa, joten asiasta tulee päättää erikseen valtuustossa talousarviomuutoksena.

 

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Karkkilan lukion tilojen (luonnontieteen opetustilat) muutostöihin varataan talousarviossa vuoden 2023 investointeihin yhteensä 35.000 € lisämääräraha.

 

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) Karkkilan lukion tilojen ( luonnontieteen opetustilat) muutostöihin varataan talousarviossa vuoden 2023 investointeihin yhteensä 35.000 € lisämääräraha ja
 

2) pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) Karkkilan lukion tilojen ( luonnontieteen opetustilat) muutostöihin varataan talousarviossa vuoden 2023 investointeihin yhteensä 35.000 € lisämääräraha ja
2) pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa

 

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginvaltuusto 24.04.2023 § 21  

382/02.02.00/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Karkkilan lukion tilojen (luonnontieteen opetustilat) muutostöihin varataan talousarviossa vuoden 2023 investointeihin yhteensä 35.000 € lisämääräraha.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi/täytäntöönpano: tekninen lautakunta, Esko Vuolukka

 kasvatus- ja opetuslautakunta, Arto Jormalainen

 taloushallinto, Sanna Paunonen

Ptk tark.