Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 31


 

 

Lisätalousarvio 2023, investointimääräraha kaupungintalon turvallisuuden parantamiseen

 

 

Tekninen lautakunta 04.05.2023 § 40 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukkaä

 

Kaupungintalon turvallisuuden eräs tärkeimpiä tekijöitä on toimiva ovien lukitusjärjestelmä. Kaupungitalon tämänhetkiset turvallisuusaukot liittyvät juuri ovien vanhanaikaiseen lukitukseen. Lukituksen lisäksi toisessa kaupungintalon siivessä (kulkureitillä työterveys-> elinkeinotoimi->hallinto) on tarve yhdelle uudelle väliseinälle, joka myös olisi varustettava uudella lukituksella.

 

Kaupunki on siirtynyt monissa muissa Karkkilan kaupungin omissa yksiköissä sähköverkosta vapaaseen ILOQ-lukitusjärjestelmään ja se on todettu olevan turvallinen ja hyvin luotetettava. Todettakoon, että sen on kaupungin oman henkilöstön käyttökokemusten perusteella todettu olevan toimintavarma myös ulkokäytössä ns. riippulukkonakin. Tällainen paristo- ja johtovapaa iLOQ - järjestelmä on turvallisuuden lisäksi kestävä ja siinä voidaan avaimen käyttäjät tarvittaessa tunnistaa järjestelmästä jälkikäteen.

 

Kaupunkikehitystoimiala on selvittänyt kaupungitalon lukitusjärjestelmän uusimista pyytämällä alan asiantuntijan käyntiä kaupungintalolla ja samalla on pyydetty budjettitarjousta ovien lukitusten uusimisesta. Selvityksen tuloksena ovien lukitusten uusimistarve koskee noin 97 kpl ovia. Kapungintalon ovet eivät ole kaikki rakenteeltaan samanlaisia, mutta tämä seikka on huomioitu selvityksessä. Sama lukitusjärjestelmä on sovitettavissa kaikkiin neljään eri tyyppisiin oviin. Lukituksen vaihtamiseen olisi varattava 25.000 euroa ja ovellisen väliseinän asennukseen noin 5.000 euroa. Täten hankinnan kokonaiskustannusarvio on noin 30.000 euroa.

 

Kaupunkikehitystoimiala esittää edellä mainituilla perusteluilla, että kaupungin turvallisuuden parantamiseksi lisätään kaupungintalon kokonaisvaltaisen lukitusjärjstelmän ja yhden lukittavan ovellisen väliseinän rakentamiseen investointeihin yhteensä 30.000 euroa investoinnin määrärahaa.

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta päättää,
1) hyväksyä kaupungintalon kokonasvaltaisen lukitusjärjestelmän ja uuden väliseinän rakentamiseen investoinnin lisämäärärahaa yhteensä 30.000 euroa, ja
2) lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 358 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Kaupungintalon turvallisuus lähtee siitä, että siellä on toimiva ja käyttöturvallinen ovien lukitusjärjestelmä. Turvallisuuden kannalta on tärkeää saada ovien vanhanaikainen lukitusjärjestelmä uusittua. Lukituksen lisäksi toisessa kaupungintalon siivessä (kulkureitillä työterveys-> elinkeinotoimi->hallinto) on ollut juuri vapaan liikkumisen estämiseksi tarvetta yhdelle uudelle väliseinälle, joka olisi varustettu uudella lukituksella. Rakennuksen palomääräykset kuitenkin vaativat kyseien vapaan reitin työterveydestä kaupungintalolle päin.

 

Kaupunki on siirtynyt monissa muissa Karkkilan kaupungin omissa yksiköissä sähköverkosta vapaaseen ILOQ-lukitusjärjestelmään ja se on todettu olevan turvallinen ja hyvin luotetettava. Tällainen paristo- ja johtovapaa iLOQ - järjestelmä on turvallisuuden lisäksi kestävä ja siinä voidaan avaimen käyttäjät tarvittaessa tunnistaa järjestelmästä jälkikäteen.

 

Kaupunkikehitystoimiala on selvittänyt kaupungitalon lukitusjärjestelmän uusimista pyytämällä alan asiantuntijan käyntiä kaupungintalolla ja samalla on pyydetty budjettitarjousta ovien lukitusten uusimisesta. Selvityksen tuloksena ovien lukitusten uusimistarve koskee noin 97 kpl ovia. Kapungintalon ovet eivät ole kaikki rakenteeltaan samanlaisia, mutta tämä seikka on huomioitu selvityksessä.

 

iLOQ-järjestelmä on on sovitettavissa kaikkiin kaupungintalon neljään eri tyyppisiin oviin. Lukituksen vaihtamiseen olisi varattava 25.000 euroa. Ovellisen väliseinän asennukseen varatun noin 5.000 euron summan osalta vaihtoehtona on tutkittu myös työterveyden aulasta portaita alas johtavan oven muuttamisella siten, että se toimii ovihälytystekniikalla. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on noin 30.000 euroa.

 

Edellä mainituilla perusteluilla on tarkoituksenmukaista, että kaupungin turvallisuuden parantamiseksi lisätään kaupungintalon kokonaisvaltaisen lukitusjärjestelmän ja 2. kerroksen työterveyshuollon päässä olevan poistumistien oven muuttamista hälytysjärjestelmällä toimivaksi. Investointiin esitetään kuluvalle vuodelle yhteensä 30.000 euroa lisämäärärahaa.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää
1) esittää valtuustolle vuoden 2023 talousarvioon 30.000 euron lisämäärärahaa kaupungintalon turvallisuuden parantamiseksi, ja
2) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.05.2023 § 31  

382/02.02.00/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vuoden 2023 talousarvioon 30.000 euron lisämäärärahan kaupungintalon turvallisuuden parantamiseksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: talousasiantuntija, kaupunkikehitysjohtaja

 

Ptk tark.