Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 58


 

 

Pappilanrinteen kävelyportaiden kunnostamisen lisämääräraha

 

Tekninen lautakunta 15.06.2023 § 59 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä

 

Pappilanrinteen vanhat betoniset portaat ohjaavat jalankulkuliikennettä Helsingintien ja Pappilankadun välillä. Pappilanrinteen portaat ovat nyt huonossa kunnossa. Sen askelmien betonilaattoja on irronnut laajalti ja muitakin pintavaurioita on syntynyt. Portaat on jouduttu sulkemaan käyttäjiltä toukokuussa 2023.

 

Kaupunki on selvittänyt portaiden vaurioiden laajuutta tarkemmin. Portaat ovat olleet pintaviallisia jo aikaisemmin, mutta variot ovat olleet laadultaan sellaisia, joita on voitu korjata paikallisesti esimerkiksi irronneita laattoja kiinnittämällä takaisin.

 

Selvitysten mukaan vauriot ovat viime vuodesta selvästi pahentuneet, mutta portaat ovat vielä kunnostettavissa. Korjaustöiden kustannusarvio on noin 35.000,00 euroa. Portaiden kunnostamisen toimenpiteet voidaan kilpailuttaa kaupungin puitesopimusurakoitsijoiden kesken.

 

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Pappilanrinteen portaiden korjaukseen varataan 35000€ lisämäärärahaa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 199 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Karkkilan Pappilanrinteen portaat ovat keskeinen jalankulkuliikenteen väylä  Helsingintien ja Pappilankadun välillä. Pappilanrinteen vanhojen betonisten portaiden huono kunto on tiedostettu jo pidempään, mutta asiaa ei ole aiemmin tuotu investointikohteena talousarvioon, ei myöskään vuoden 2023 talousarvioon. Portaiden askelmien betonilaattojen irtoilu ja pintavauriot ovat aiheuttaneet keväällä 2023 turvallisuusriskejä, ja portaat on vaarallisena väylänä suljettu käyttäjiltä toukokuussa 2023.

 

Portaiden vaurioiden laajuus selvitettiin kesäkauden alussa ja tässä yhteydessä havaittiin vaurioiden olevan laadultaan oletetttua pahempia, mutta edelleen ilmeni, että portaiden runko on vielä käytetävissä ja muutoin portaat korjattavissa.

 

Portaiden kunnostamisen toimenpiteet on kilpailuttettu kaupungin puitesopimusurakoitsijoiden kesken. Korjaustöiden (vanhan purku + portaiden korjaustyö) alkuperäinen kustannusarvio teknisen lautakunnan käisttelyn vaiheessa oli 35.000,00 . Teknisen lautakunnan kokouksesta kesäkuussa 2023 asia ei kuitenkaan edennyt valtuustoon ennen kesätaukoa.

 

Tilanne oli portaiden osalta kesän 2023 alussa varsin akuutti. Portaat ovat keskeinen kulkureitti Nyhkälän kouluun ja on ollut tämänkin vuoksi perusteltua saada portaiden korjaus toteutukseen kesällä 2023. Työ käynnistettiin kesän aikana. Portaiden betoniset osat ovat valmistuneet käyttökuntoon elokuun 2023 alussa, mutta kaiteiden toteutus on vielä kesken.

 

Vanhat kaiteet osoittautuivat työn aikana korjauskelvottomiksi ja ne jouduttiin korjaustöiden yhteydessä purkamaan vaarallisina pois.Täten teknisen lautakunnan käsittelyvaiheessa esitetty määräraha on riittämätön ja kaiteet tarvitsevat lisäyksen määrärahaan teknisen lautakunnan päätökseen nähden. Rakennusvalvonnan selvitysten mukaan kaiteet tulee nykymääräysten mukaan rakentaa vähintään toiselle puolelle ja tämä vaatii kaupunkikehityksen arvion mukaan lisämäärärahaa 10.000,00 . On kuitenkin turvallisempaa ja toiminnan kannalta perusteltua, että kyseisissä leveissä portaissa on aiempaan tapaan kaiteet kummallakin sivulla. Näin ollen kokonaismäärärahatarve on luokkaa 55.000 €.

 

Koska lisämäärärahaesitys ei ole ollut valtuuston päätettävänä keväällä 2023, on työt toteutettu kesällä 2023 äkillisiin korjauksiin varatuilla määrärahoilla. On kuitenkin perusteltua hakea portaiden korjauksille oma investointimäärärahansa, jotta turvataan edelleen talousarviossa määrärahojen riittävyys uusiin äkillisiin tarpeisiin.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvioon 55.000 euron lisämäärärahaa Pappilanrinteen kävelyportaiden kunnostamiseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.20 - 18.31 pidettiin tauko.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 58  

382/02.02.00/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vuoden 2023 talousarvioon 55.000 euron lisämäärärahan Pappilanrinteen kävelyportaiden kunnostamiseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: kaupunkikehitysjohtaja, talousasiantuntija

 

Ptk tark.