Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 57


Liite 3 Talous- ja väestöraportti kesäkuu 2023

 

 

Talous- ja väestöraportti 30.6.2023

 

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 198 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Talousarvion toteutuminen

 

Kesäkuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 50,5. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 40, milj. euroa. Muutosprosentti oli -9,6. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukuihin. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

 

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -13,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 54,0. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -31,5 milj. euroa. Muutosprosentti -56,4. Kun vuoden 2022 toimintakuluista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus (3065.2022: -18,7 me), on toimintakulujen toteuma -12,9 milj. euroa ja muutosprosentti 7,0. Palveluiden ostoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä -2,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 51,1. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli -87,1 %. Kun vuoden 2022 palvelujen ostoista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus, on palveluiden ostojen toteutuma -2,5 milj. euroa, palvelujen ostojen ollessa noin 260 000 euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin.  Henkilöstökulujen kertymä oli -8,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti 54,8. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli +4,3 %. Palkkojen osalta toteutumaprosentti on 55,2. Osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan toimielimittäin talousarvion toteutuminen sitovuustasoihin nähden ja tarvittaessa esitetään syksyn aikana lisätalousarvioesitykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunta-alan sopimuskorotukset 1.6.2023 alkaen ovat korkeammat (ns. perälautavaikutus) kuin talousarviovalmistelun yhteydessä varatut määrärahat.

 

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -10,1 miljoonaa euroa (tot-% 55,3).

 

Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 10,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 58,9. Kunnan tuloverokertymä oli 10,1 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,8 milj. euroa.

 

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli kesäkuun lopussa 2,7 miljoonaa euroa (toteutuma-% 47,1). Karkkilan kaupungille on tilitetty liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös on virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Tilitys oikaistuu sen jälkeen, kun OKM on tehnyt korjatun maksatuspäätöksen. Korjaus toteutuu elokuun valtionosuuden maksatuksen yhteydessä.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli kesäkuun lopussa -0,5 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,6 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 3,1 milj. euroa.

 

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos kesäkuun lopussa on + 1,5 milj. euroa.

 

Väestötiedot

 

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-kesäkuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 24 lasta (2022: 28), kuolleiden määrä oli 58 (2022: 59).

 

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa +9 (2022: +22) ja nettomaahanmuutto +42 (2022: 9).

 

Kesäkuun lopussa väestömäärä oli 8621 (2022: 8717), joka on 18 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

 

Kesäkuun tilanteesta laaditaan myös osavuosikatsaus, jossa tarkemmin avataan talouden ja toiminnan toteutumisen tilannetta ja koko vuoden ennustetta.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 57  

89/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Ptk tark.