Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 61


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, Omaishoitajien uinti- ja kuntosalikäynnit maksuttomiksi

 

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 103 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuusto 22.11.2021 § 134

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 115 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sihteeristölle sähköisesti ennen kokouksen alkamista.

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Käsittely:

Hannamari Auvinen teki seuraavat valtuustoaloitteet:

 

OMAISHOITAJIEN UINTI- JA KUNTOSALIKÄYNNIT MAKSUTTOMIKSI Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnan näkökulmasta. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo isoja säästöjä kuntien talouteen sekä helpottavat hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää painetta. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla, kun laitos- ja kotihoito kärsivät resurssipulasta.

 

On ongelmallista, että Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää valtakunnallisesti sote-uudistuksen toteutuksen yhteydessä. Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhtenä parannuksena tähän liittyen Karkkilan Kristillisdemokraatit esittää, että kaupungissamme omaishoidon tukea saava henkilö pääsee jatkossa maksutta Karkkilan kaupungin lähialueilla oleviin uimahalleihin, kuten Nummelan ja Rajamäen uimahalleihin sekä mahdollisesti Forssan ja Lohjan uimahalleihin sekä kaupungin liikuntapalveluiden piirissä oleviin kuntosaleihin niiden aukioloaikoina.

 

Karkkilassa 22.11.2021

 

Karkkilan Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä

 

Hannamari Auvinen, varakaupunginvaltuutettu/ KD

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: vapaa-aikalautakunta

 

 

Vapaa-aikalautakunta 13.06.2023 § 62 

 

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu ja liikunnanohjaaja Anne Paananen

 

 

Vapaa-aikatoimi on saanut kaupunginhallitukselta valtuustoaloitteen "Omaishoitajien uinti- ja kuntosalikäynnit maksuttomiksi" valmisteltavaksi.

 

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hyvinvointialueen kanssa. Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajuuden kuitenkin paljon laveammin "Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti."

 

Karkkilalaisten omaishoitajien tietoja eikä tarkkaa määrää ole kaupungin tiedossa. Karkkilan alueella on n. 20 omaishoitajaperhettä, jotka kuuluvat Hiiden omaishoitajat ry:n yhdistykseen. Lisäksi Karkkilan alueella voi olla omaishoitajia, jotka määrittelevät omaishoitajuuden Suomen omaishoidon verkoston määrittelemällä tavalla. 

 

Liikuntapalveluilla on olemassa yksi vertaisohjaajavetoinen kuntosaliryhmä, joka on nimetty omaishoitajien ryhmäksi. Ryhmään osallistujat ilmoittautuvat vuorolle henkilökohtaisesti.

 

Karkkilan kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa jo nyt maksuttomia uintikyytejä kaikille karkkilalaisille. Jokainen uintikyytiin osallistuva hoitaa itse uimahallimaksut uimahallin hinnaston mukaisesti. Lisäksi liikuntapalvelut toteuttaa senioreiden vesijumppaa. Vesijumppaan osallistuvat maksavat kyydin ja uimahallimaksun itse. Kaudella 2022-2023 uintikyydit on järjestetty Rajamäen uimahallille. 

 

 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 

1) se hyväksyy lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen  
2) liikuntapalvelut tarjoaa jo nyt maksuttomia palveluja kaikille karkkilalaisille eikä näin ollen ole perusteltua laajentaa palveluja; ja 
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 26.06.2023 § 185 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 

Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan 13.6.2023 § 62 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi antamansa vastauksen.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1) se hyväksyy lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen  
2) liikuntapalvelut tarjoaa jo nyt maksuttomia palveluja kaikille karkkilalaisille eikä näin ollen ole perusteltua laajentaa palveluja; ja 
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 61  

169/00.01.01/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto
1) hyväksyy lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) merkitsee tiedoksi, että liikuntapalvelut tarjoaa jo nyt maksuttomia palveluja kaikille karkkilalaisille eikä näin ollen ole perusteltua laajentaa palveluja; ja
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja

Tiedoksi: aloitteen tekijät

 

Ptk tark.