Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 64


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Kaupunkijunasta vetovoimaa Karkkilaan

 

 

120/00.01.01/2021

Kaupunginvaltuusto 24.05.2021 § 41

 

Valtuutettu Hannamari Auvinen ja muut allekirjoittaneet esittivät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Karkkila on upea maaseutumainen pikkukaupunki, jonka elinkeino on rakentunut teollisuuden ja etenkin raudan ympärille. Karkkilassa on kaunis ja vehreä luonto lähellä keskustaa, jota tulee mielellään katsomaan kauempaakin. Karkkilan palvelut ovat sijoittuneet pitkälti keskustorin ja linja-autoaseman lähiympäristöön, Helsingintien varteen sekä Teollisuuskylään. Palvelut ovat sijoittuneet melko kauaksi toisistaan ja etenkin vanhusväestö voi kokea, että matka kotoa apteekkiin, kauppaan ja terveysasemalle on pitkä. Maantiellä liikkuva ajoneuvo, joka muistuttaisi ulkoasultaan junaa, herättäisi varmasti mielenkiintoa kaiken ikäisissä kaupunkilaisissa, mökkiläisissä ja turisteissa ja olisi loistava ratkaisu vaivattomampaan liikkumiseen kaupungilla.

 

Karkkilan tulisi tulevina vuosina panostaa enemmän myönteisen kaupunkikuvan luomiseen ja matkailun kehittämiseen alueellaan sekä houkutella uusia asukkaita kaupunkiin ja palveluiden äärelle. Yhteistyötä paikallisyritysten kanssa voisi tehdä aktiivisemmin ja laatia eri turistiryhmille suunniteltuja matkailupaketteja sekä alennuslippuja turistijunan käyttäjille. Junassa voisi olla saatavilla Karkkilan taajama-alueen kartta, johon on merkitty merkittävät luontokohteet, kosket, laavut, nähtävyydet, kävely- ja pyöräilyreitit, uimarannat, venepaikat, leikkipuistot ja liikunta-alueet sekä palvelut. Lisäksi Karkkilan kaupungin ja yritysten yhteinen palveluopas tulisi olla saatavilla junassa. Junassa voisi olla kesäaikaan pari kertaa päivässä myös opastettu ajelukierros, jossa matkaopas kertoisi kaupungin historiasta ja kulttuurista. Myös Karkkilan yrityksillä voisi olla mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa kaupunkijunassa pidettävillä tietoiskuilla.

 

Karkkilan Kristillisdemokraatit esittävät, että Karkkilassa otetaan käyttöön kaupunkijuna, joka liikennöi päiväsaikaan ja lauantaisin reitillä:

Keskustori-Pyhäjärven ranta-Karkkilan kaupungintalo ja kirjasto-Helsingintie-ruokakaupat sekä Teollisuuskylä, jossa kaupunkijuna kävisi kääntymässä ja ajaisi takaisin torille samaa reittiä. Erityisesti toripäivät tulisi huomioida reittiaikataulujen suunnittelussa. Samalla esim. mökkiläiset pääsisivät vaivattomasti kulkemaan torille, pankkiin sekä ostoksille. Myös keskustan alueella olevat vanhukset hyötyisivät tästä, kun ei tarvitsisi kantaa painavia ruokakasseja pitkiä matkoja. Kaupunkijunan käyttämisestä voitaisiin tarvittaessa periä pieni muutaman euron maksu, mikäli sitä ei voida kustantaa muulla tavoin.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteluun.

 

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

 

 

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 225

 

Esittelijä:

kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää lähettää asian elinvoiman palvelualueen valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan yksimielisesti.

 

 

Täytäntöönpano: Elinvoiman palvelualue

 

 

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 204 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Karkkilan kaupunkistrategiassa "Rautainen kotikaupunki" vuosille 2022-2025 nostettiin yhdeksi Karkkilan muutosteemaksi kasvun ja elinvoiman edistämisen. Kaupunkistrategian ensimmäinen strateginen tavoite on "Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki". Kaupunkistrategian yhdeksi mittariksi on nostettu matkailijamäärän kehitys. Karkkilan kaupunki on suunnitelmallisesti panostanut matkailun edistämiseen vuodesta 2019 lähtien.

 

Valtuutettu Hannamari Auvinen teki 24.5.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että Karkkilassa otetaan käyttöön kaupunkijuna. Kesällä 2022 Karkkilassa liikennöikin paikallisten yritysten uutena toimintana kaupunkijuna, TOPI. Junan omistavat Toikkakiinteistöt Oy ja Trigimi Oy. Kaupunkijuna on kaksivaunuinen ja noin 30-paikkainen, kaupunkialueella henkilökuljetuskäyttöön tarkoitettu, traktoriksi rekisteröity kaupunkijuna 400-AAA. Karkkilan kaupunki on ollut tietoinen tulevasta TOPI-junasta jo yritysten suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin ennen asian julkistamista ja käyttöönottoa. TOPI-juna oli erittäin tervetullut ja suosittu lisä Karkkilan kehittyvään matkailupalveluiden tarjontaan.

 

Kaupunkijunan omistajien kanssa on käyty keskusteluita kaupungin roolin vahvistamisesta kaupunkijunan toiminnassa jo sen alkuvaiheesta alkaen. Kevään 2023 aikana valmisteltiin yhdessä asiaa käyttöoikeussopimuksen muotoon kesäksi 2023. Kaupungille tarjottu käyttöoikeus kattoi liikenteen järjestämisen ajalle 1.6.-31.8. (ti, pe, la, su). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.4.2023 § 94 vuokrata kaupunkijunan liikennekäyttöön ko. ajalle ja että kaupungin järjestämä TOPI-liikenne on matkustajille avointa ja maksutonta.

 

TOPIn reitit kulkivat Karkkilan käyntikohteiden ja nähtävyyksien läheisyydessä. Reitti lähti Karkkilan linja-autoasemalta torin ja kirkon ohitse kohti Vattolan uimarantaa. TOPI-junassa oli heinäkuussa 2023 myös maksuttomia opastettuja kierroksia. TOPI-junan kyytiin ovat löytäneet niin karkkilalaiset kuin ulkopaikkakuntalaisetkin.

 

TOPI-juna on hieno esimerkki positiivisesta yhteistyöstä. Ilman paikallisia yrityksiä ei kaupunkijuna olisi ollut tällaisella aikataululla mahdollinen, mutta yhteistyöllä on saatu Karkkilan kaupunkikuvaan jo kahtena vuonna kesäkaudelle ilahduttava, punainen TOPI-juna. Kiitokset kaupunkijunasta kuuluvat yhteistyökumppaneille, yhteiselle tahtotilalle sekä halulle rakentaa Karkkilaa entistä paremmaksi kotikaupungiksi.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.58 - 19.03.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 64  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano/ tiedoksi: Elinvoiman palvelualue

Tiedoksi: Aloitteen tekijät

 

Ptk tark.