Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 63


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Lapsen oikeuksien päivästä 20.11. uusi liputuskäytäntö Karkkilaan

 

 

 

199/00.01.01/2019

Kaupunginvaltuusto 09.12.2019 § 97

 

Karkkilan Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän Hannamari Auvinen teki valtuustoaloitteen.

 

"YK:n lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi kaikkialla maailmassa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin YK:N yleiskokouksessa 20.11.1989 ja sen ovat ratifioineet kaikki maailman valtiot Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Kyseessä on siis laajimmin maailmassa hyväksytty ihmisoikeussopimus, joka käsittelee lapsen perusoikeuksia, joita ovat lapsen syrjimättömyys (artikla 2), lapsen edun huomioiminen (artikla 3), lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6) sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12). Suomessa lapsen oikeuksien sopimus on astunut voimaan valtion tasoisena vuonna 1991. Suomi on ratifioinut myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kaikki kolme lisäpöytäkirjaa.

 

YK:n lapsen oikeuksien päivänä on tarkoitus pitää esillä lasten perusoikeuksia ja nostaa keskusteluun lasten hyvinvointiin, terveyteen ja kehitykseen liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti. YK:N lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä tuli tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta, minkä vuoksi on aihetta juhlaan. Päivä on saatu nimettyä suomalaisiin kalenteihin UNICEF:n aloitteesta vuonna 2020. Lapsen oikeuksien päivällä ei ole toistaiseksi virallista liputuspäivää. UNICEF on kampanjoinut jo vuosia virallisen liputuspäivän puolesta yhdessä muiden lapsitoimijoiden kanssa. Yliopiston almanakkatoimisto on vuonna 2018 päättänyt, että päivä saa lippukuvan Helsingin yliopiston toimittamaan vuoden 2020 Valtion kalenteriin kalenteriuudistuksen yhteydessä. Yliopiston almanakkatoimistolla on tekijänoikeudet suomalaiseen ja ruotsalaiseen nimipäiväluetteloon, jonka julkaisuoikeuksia ja kelenteripohjia se myy kalenterien tekijöille.

 

Suomessa Sisäministeriö ohjeistaa liputuksesta. Suomessa on sekä virallisia liputuspäiviä että päiviä, jolloin kalenteriin on merkitty liputuspäivä. Suomen lipun voi nostaa salkoon myös muulloin. Sisäministeriön mukaan liputus on hieno ja arvokas tapa näyttää iloaan ja korostaa syytä juhlaan. Se on myös arvokas tapa osoittaa kunnioitusta. Suomen liputuskulttuuri on salliva ja liputtaa voi jo pienemmästäkin syystä esimerkiksi merkkipäivänä. Liputukseen sisältyy myös vakavahenkisyyttä ja korostus isänmaallisuutta. Viralliset liputuspäivät on määrätty asetuksessa. Lisäksi on muita liputuspäiviä, jolloin liputtaminen kuuluu hyvään liputuskulttuuriin samaan tapaan kuin virallisina liputuspäivinä. Suomen lipulla liputtamista sääntelee liputussäännöt liputusajoista, joita tulee noudattaa.

 

Karkkilan Kristillisdemokraatit esittää, että Karkkilan kaupungissa ja etenkin Karkkilan kouluilla ja päiväkodeissa otetaan käytäntöön liputusperinne Suomen lipulla YK:n lapsen oikeuksien päivänä 20.11., mikä olisi arvonanto YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle ja eritoten lapsille. Lapset ovat yhteiskuntamme tulevaisuus ja toivo. Edistetään ja tuetaan yhdessä kaikkien lasten hyvinvointia ja perusoikeuksia sekä annetaan lapsille mahdollisuus kasvaa turvallisessa ja eheässä yhteiskunnassa ja lähiympäristössä."

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti siirtää asian kaupunginhallituksen valmisteluun.

 

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

 

 

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 10

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää  antaa valtuustoaloitteen vastauksen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 203 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Suomessa liputuspäivät jaetaan virallisiin ja vakiintuneisiin liputuspäiviin. Viralliset liputuspäivät on määrätty asetuksessa liputuksesta Suomen lipulla (383/1978). Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on seitsemän. Muita virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä tasavallan presidentin virkaanastumispäivä. Vakiintuneita liputuspäiviä on vuosittain viisitoista.

 

Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, liputtaminen on hieno ja arvokas tapa, jolla voidaan tilanteen mukaan osoittaa kunnioitusta, iloa tai surua. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu vakiintuneina liputuspäivinä liputtaminen aivan samalla tavalla kuin virallisinakin liputuspäivinä.

 

Valtuustoaloite Lapsen oikeuksien päivästä tehtiin joulukuussa 2019. Suomessa Lapsen oikeuksien päivästä tuli vakiintunut liputuspäivä vuonna 2020. Karkkilassa on tarkoituksenmukaista liputtaa Lapsen oikeuksien päivänä samoin kuin muinakin virallisina ja vakiintuneita liputuspäivinä.

 

Karkkilan kaupungin huomioimis- ja vieraanvaraisuusohjeiden laatimiseksi on perustettu työryhmä 13.7.2023. Työryhmä laatii ohjesäännön, jonka myötä halutaan muun muassa varmistaa, että Karkkilan kaupungin kaikissa toimipisteissä on yhtenevät käytännöt myös liputtamisesta.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. se hyväksyy edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.51 - 18.57.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 63  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto
1) hyväksyy edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Kaupunginjohtaja

Tiedoksi: Aloitteen tekijät

 

Ptk tark.