Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 55


Liite 1 Yritystonttien kehittämissuunnitelma

 

 

Yritystonttien kehittämissuunnitelma

 

Kaupunginhallitus 26.06.2023 § 175 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, kaavoituspäällikkö Milla Nummikoski ja elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä

 

Viime vuosina uusien Karkkilaan perustettavien yritysten lukumäärä on kääntynyt kasvuun ja muualta Karkkilaan sijoittumista harkitsevien yritysten määrä on ollut kasvussa. Uusien yritysten sijoittumiseksi Karkkilaan on ensiarvoisen tärkeää, että Karkkilassa kyetään vastaamaan yritysten tarpeisiin tonttien ja toimitiojen sekä osaavan työvoiman saatavuuden ja hyvän toimintaympäristön sekä yrityspalveluiden osata. Yritystonttien kehittämissuunnitelmassa linjataan tulevien vuosien toimenpiteet yritysten tarpeisiin vastaavien tonttien kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelma tukee Karkkilan Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vahvistamisen tavoitteita.

 

Viime vuosien kasvanut kysyntä haastaa Karkkilan kaupunkia löytämään uusia mahdollisuuksia ja kasvattamaan kaupunkia yrityksille osoitettavien tonttien osalta. Monimuotoisen ja riittävän yritystonttitarjonnan tärkeys Karkkilan kaupungin elinvoimaisuuden turvaamisessa on sisällytetty myös Karkkilan elinkeino-ohjelmaan.

 

Elinkeino-ohjelman visio vuodelle 2030 on, että Karkkila on kilpailukykyinen ja yritysystävällinen kestävän kasvun talousalue. Elinkeino-ohjelman yhtenä tavoitteena on varmistaa yritysten menestymistä mahdollistava toimintaympäristö muun muassa yrityslähtöisellä tonttipolitiikalla. Tavoitteen yhtenä toimenpiteenä on yritystonttien kehittämissuunnitelman laatiminen, joka keskittyy yrityksille houkuttelevien tonttien tarjonnan kehittämiseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

 

Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka ja elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä esittelevät liitteenä olevaa Yritystonttien kehittämissuunnitelmaa kokouksessa.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Yritystonttien kehittämissuunnitelman.

 

Päätös: Jarkko Ilonen teki Paula Salapuron kannattamana asian käsittelyn aikana seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Yritystonttien kehittämissuunnitelman ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ilosen muutosehdotuksen.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana klo 18.47 - 19.48.

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 55  

295/00.01.02/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee yritystonttien kehittämissuunnitelman tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että sivistysjohtaja Arto Jormalainen poistui kokouksesta klo 19.23.

 

 

Ptk tark.