Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 56


Liite 2 Talous- ja väestöraportti toukokuu 2023

 

 

Talous- ja väestöraportti 31.5.2023

 

Kaupunginhallitus 26.06.2023 § 179 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Talousarvion toteutuminen

 

Toukokuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 2,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 34,7. Vuotta aiemmin toukokuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,9 milj. euroa. Muutosprosentti oli -14,9. Toukokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 41,7. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukuihin. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

 

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -10,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 42,4. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli toukokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -26,0 milj. euroa. Muutosprosentti -58,3. Kun vuoden 2022 toimintakuluista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus (31.5.2022: -15,3 me), on toimintakulujen toteuma -10,6 milj. euroa ja muutosprosentti 1,6. Palveluiden ostoja kertyi toukokuun loppuun mennessä -2,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 43,1. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli -87,0 %. Kun vuoden 2022 palvelujen ostoista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus, on palveluiden ostojen toteutuma myös -2,3 milj. euroa, palvelujen ostojen ollessa noin 45 000 euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin.  Henkilöstökulujen kertymä oli -6,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti 41,0. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -0,3 %.

 

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -8,3 miljoonaa euroa (tot-% 45,4).

 

Verotulojen kertymä oli toukokuun lopussa yhteensä 9,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 52,0. Kunnan tuloverokertymä oli 8,7 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,7 milj. euroa.

 

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli toukokuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa (toteutuma-% 39,3). Karkkilan kaupungille on tilitetty liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös on virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Tilitys oikaistuu sen jälkeen, kun OKM on tehnyt korjatun maksatuspäätöksen. Saadun tiedon mukaan tämä tapahtuu vasta elokuussa.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli toukokuun lopussa -0,2 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,3 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 3,3 milj. euroa.

 

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos toukokuun lopussa on +2,1 milj. euroa.

 

 

Väestökehitys

 

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-toukokuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 21 lasta (2022: 20), kuolleiden määrä oli 49 (2022: 49).

 

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-toukokuussa +22 (2022: 3) ja nettomaahanmuutto +40 (2022: 6).

 

Toukokuun lopussa väestömäärä oli 8639 (2022: 8697), joka on 36 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 56  

89/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.