Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 76


Liite 6 Talous- ja väestöraportti heinäkuu 2023

 

 

Talous- ja väestöraportti 31.7.2023

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 232 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Talousarvion toteutuminen

 

Heinäkuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 55,2. Vuotta aiemmin heinäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 4,5 milj. euroa. Muutosprosentti oli -11,2. Heinäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 58,3. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukujen osalta. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

 

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -15,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 60,6. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -36,2 milj. euroa, muutosprosentti on -57,3. Kun vuoden 2022 toimintakuluista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus (-21,8 me), on toimintakulujen toteuma -14,4 milj. euroa ja muutosprosentti 7,2. Palveluiden ostoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä -3,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 56,2. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli -87,7 %. Kun vuoden 2022 palvelujen ostoista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus, on palveluiden ostojen toteutuma -2,7 milj. euroa, palvelujen ostojen ollessa noin 0,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin.  Henkilöstökulujen kertymä oli -9,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti 62,5. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli +4,3 %.

 

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -11,5 miljoonaa euroa (tot-% 62,7).

 

Verotulojen kertymä oli heinäkuun lopussa yhteensä 12,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 69,5. Kunnan tuloverokertymä oli 11,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,8 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,8 milj. euroa.

 

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli heinäkuun lopussa 3,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 55,0). Karkkilan kaupungille on tilitetty liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös on virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Tilitys oikaistuu sen jälkeen, kun OKM on tehnyt korjatun maksatuspäätöksen. Korjaus toteutuu elokuun valtionosuuden maksatuksen yhteydessä.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli heinäkuun lopussa -0,5 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,7 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 4,0 milj. euroa.

 

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos heinäkuun lopussa on + 2,3 milj. euroa.

 

 

Väestökehitys

 

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-heinäkuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 28 lasta (2022: 32), kuolleiden määrä oli 64 (2022: 74).

 

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-heinäkuussa +5 (2022: +27) ja nettomaahanmuutto +50 (2022: 10).

 

Heinäkuun lopussa väestömäärä oli 8623 (2022: 8712), joka on 20 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 76  

89/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä talous- ja väestöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.