Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 77


Liite 7 Talous- ja väestöraportti elokuu 2023

 

 

Talous- ja väestöraportti 31.8.2023

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 253 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Talousarvion toteutuminen

 

Elokuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 60,1. Vuotta aiemmin elokuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 4,8 milj. euroa. Muutosprosentti oli -9,6. Elokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 66,7. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukujen osalta. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

 

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -17,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 67,8. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli elokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -41,2 milj. euroa, muutosprosentti on -58,1. Kun vuoden 2022 toimintakuluista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus (-24,5 me), on toimintakulujen toteuma -16,8 milj. euroa ja muutosprosentti 3,9. Palveluiden ostoja kertyi elokuun loppuun mennessä -3,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 65,0. Palvelujen ostojen osalta kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli -87,6 %. Kun vuoden 2022 palvelujen ostoista vähennetään sote- ja pelastuspalveluiden osuus, on palveluiden ostojen toteutuma -3,4 milj. euroa, palvelujen ostojen ollessa noin 70 000 euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Elokuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -10,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti 68,7. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 1,1 %.

 

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -13,1 miljoonaa euroa (tot-% 70,8).

 

Verotulojen kertymä oli elokuun lopussa yhteensä 13,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 74,7. Kunnan tuloverokertymä oli 11,7 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 1,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,9 milj. euroa.

 

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli elokuun lopussa 3,7 miljoonaa euroa (toteutuma-% 63,6). Karkkilan kaupungille on tilitetty vuoden alusta alkaen liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös oli virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. OKM on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusteella uuden päätöksen ja ensimmäinen korjaus maksatuksessa on toteutunut elokuussa. Loppuvuoden maksatukset muuttavat kokonaistilitystä loppuvuoden ajan ja tästä syystä laskelmaan on tehty laskennallinen korjaus.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli elokuun lopussa -0,5 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,7 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 4,1 milj. euroa.

 

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos elokuun lopussa on + 2,1 milj. euroa.

 

Väestökehitys

 

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-elokuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 34 lasta (2022: 39), kuolleiden määrä oli 75 (2022: 89).

 

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa -47 (2022: -69) ja nettomaahanmuutto +70 (2022: 21).

 

Elokuun lopussa väestömäärä oli 8586 (2022: 8663), joka on 17 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 77  

89/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä talous- ja väestöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.