Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 78


Liite 8 Yhteistoimintasopimus
Liite 9 Järjestämissuunnitelma

 

 

Yhteistoimintasopimus julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 218 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä

 

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Uudistuksen tavoitteena on kytkeä työvoimapalvelut kiinteäksi osaksi kunnan elinvoimatehtäviä ja tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.

 

Kunta voi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000. Muutoin kuntien tulee muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva.

 

Työllisyysalueen kuntien yhteistoiminnassa on kysymys kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen kuntien tulee siirtää järjestämisvastuu kuntalain 8 §:n mukaan joko vastuukunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla tehtävän antamisesta vastuukunnan hoidettavaksi. Kuntalain 8 §:n mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia keskenään tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

 

Kuntien yhteistoiminta perustuu sopimukseen. Kuntien on tehtävä yhteistoimintasopimus julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksella osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue).  Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Lohjan kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana.

 

Lohjan ja Karkkilan kaupungit ovat kesän jälkeen jatkaneet yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman laatimista. Valmistelun jatkaminen yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta ja siihen liittyvän yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman laadinnasta käsiteltiin molempien kaupunkien kaupunginhallituksissa kesäkuussa 2023.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi luonnokset sopimuksesta yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamisesta ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelmasta, ja
2) käsitellä Lohjan ja Karkkilan kaupunkien välisen yhteistoimintasopimuksen julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman kaupunginhallituksen kokouksessa 9.10.2023.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 249 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä

 

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Uudistuksen tavoitteena on kytkeä työvoimapalvelut kiinteäksi osaksi kunnan elinvoimatehtäviä ja tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.

 

Työllisyysalueen kuntien yhteistoiminnassa on kysymys kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen kuntien tulee siirtää järjestämisvastuu kuntalain 8 §:n mukaan joko vastuukunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla tehtävän antamisesta vastuukunnan hoidettavaksi. Kuntalain 8 §:n mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia keskenään tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

 

Lohjan ja Karkkilan kaupungit ovat muodostamassa yhteisen työllisyysalueen.

 

Kuntien yhteistoiminta perustuu sopimukseen. Kuntien on tehtävä yhteistoimintasopimus julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksella osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue).  Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Lohjan kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä Lohjan ja Karkkilan kaupunkien välisen yhteistoimintasopimuksen julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman,
2) valtuuttaa elinvoimapäällikön tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja muut muutokset,
3) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja muut tarvittavat dokumentit, ja
4) tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana klo 17.47 - 17.49.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 78  

272/14.00.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä Lohjan ja Karkkilan kaupunkien välisen yhteistoimintasopimuksen julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman,
2) valtuuttaa elinvoimapäällikön tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja muut muutokset,
3) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja muut tarvittavat dokumentit, ja
4) tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: elinvoimapäällikkö, Lohjan kaupunki

 

Ptk tark.