Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 83


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Sirkka Lindroosin testamenttivarojen käyttö ja peritty omaisuus tuodaan Karkkilan kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja, että viimeinen tahto muistokirjoituksesta toteutetaan

 

Kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § 81

 

Anu Frosterus-Setälä toi valtuustolle seuraavan aloitteen.

 

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Esitän, että Sirkka Lindroosin testamenttivarojen käyttö ja peritty omaisuus tuodaan Karkkilan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi ja, että viimeinen tahto muistokirjoituksesta toteutetaan.

 

Karkkila sai syksyllä 2019 huomattavan perinnön: Vuotinaisissa sijaitsevan Granbackan ja Kuusimäen yhteensä 80 hehtaarin tontit, omakotitalon saunoineen, kaksion Karkkilan keskustassa ja rahaa 282 896,39 euroa. Testamentin Karkkilan kaupungille tehnyt Sirkka Lindroos esitti toiveen, että omakotitalorakennus ympäristöineen osoitetaan kaupungin henkilöstön virkistyskäyttöön ja kaksio kaupungin keskustasta vuokrataan karkkilalaiselle eläkeläiselle.

 

Sirkka Lindroosin testamenttiin loppuun sisältyy toivomus: "Toivomukseni on, että kuoltuani on jälkeeni pidettävä vaatimattomat hautajaiset, mm. halpa arkku, polttotuhkaus, jne. Tuhka on levitettävä Vuotinaisiin Granbackan metsään. Viimeinen toivomukseni on, että kaupungin toimesta laitetaan minusta paikallislehteen pieni muistokirjoitus."

 

Miten Karkkila on toteuttanut testamentin toivomuksia ja miten Sirkka Lindroosin viimeinen toivomus on täytetty?

 

Karkkilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.10.2020: "Sirkka Lindroosin testamentilla saadun perinnön rahavarallisuus (282 896,39 euroa) kohdennetaan Kestävä Karkkila -ohjelman hankkeiden määrärahaksi."

 

Ja siinä kaikki?

 

Tapa miten testamenttia ja viimeistä toivomusta on käsitelty, on pöyristyttävä. Ensinnäkin, testamentin summa ylittää kaupunginhallituksen päätösvallan. Toiseksi mitään Kestävä Karkkila -ohjelmaa ei ole olemassa. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että testamentin toiveet kiinteistöjen käyttötarkoituksista vaativat myös kaupunginvaltuuston päätöksen. Ja mikä pahinta, viimeistä toivomusta eli muistokirjoitusta paikallislehteen ei ole toteutettu.

 

Esitän, että Sirkka Lindroosin testamentti käsitellään lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti eli tuodaan Karkkilan kaupunginvaltuuston päätettäväksi miten testamenttivarat käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen kiinteistöt osoitetaan ja, että viimeinen tahto muistokirjoituksesta toteutetaan.

 

Anu Frosterus-Setälä (sit)

 

 

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 293

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Valmistelija: vt. hallintopäällikkö Merja Myllyniemi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päättI ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 267 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen "Sirkka Lindroosin testamenttivarojen käyttö ja peritty omaisuus tuodaan Karkkilan kauppuginvaltuuston päätettäväksi ja, että viimeinen tahto muistokirjoituksesta toteutetaan"

 

Anu Frosterus-Setälä teki 20.10.2020 § 81 valtuustoaloitteen Sirkka Lindroosin testamenttivarojen käytöstä. Karkkilan kaupunki sai testamentilla SirkkaLindroosilta perinnön, johon kuului kerrostalokaksio Karkkilan keskustasta ja Vuotinaisissa Granbackassa sijaitseva omakotitalo saunoineen. Lisäksi testamentissa oli rahaa 282 896,39 €.

 

Kaupunginhallitus käsitteli Karkkilan kaupungille testamentatun perinnön kohdentamista kokouksissaan 25.05.2020 § 153 sekä 19.10.2020 § 271. Kokouksessa 25.05.2020 esitettiin, että testamentilla saatu rahavarallisuus kohdennetaan kaikkien karkkilalaisten käyttöön suunnatun liikuntapuiston ja Nyhkälänharjun liikunta-alueen jatkokehittämiseen. Kaupunginhallitus päätti tuolloin palauttaa asian valmisteluun.

 

Testamentattu perintö tuli uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn 19.10.2020, kuten valtuustoaloitteessa todetaan. Tuolloin 19.10.2020 kaupunginhallitus päätti testamentatun perinnön rahavarallisuuden kohdennettavan Kestävä Karkkila -ohjelman hankkeiden määrärahaksi. Kestävä Karkkila -ohjelman puitteissa laadittiin muun muassa Senioripuistosta hankesuunnitelma.

 

Kuntalain (410/2015) 14 § mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto päättää myös hallintosäännöstä.

 

Hallintosäännöllä ja sen liitteillä määrätään Karkkilan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä, valtuuston toiminnasta ja luottamushenkilöiden etuuksista. Hallintosääntö määrittelee mitkä asiat kuuluvat minkäkin toimielimen päätäntävaltaan. Esimerkiksi nykyisen hallintosäännön luku 5 käsittelee toimielimien tehtäviä ja toimivallan jakoa, jossa 22 § käsittelee kaupunginhallituksen tehtäviä ja ratkaisuvaltaa. Pykälän mukaan kaupunginhallitus päättää perinnön, valtionperinnön testamentin tai lahjoituksen vastaanottamisesta kaupungille, jäämistön hoidosta tehdyn tilityksen hyväksymisestä ja pesän varojen sijoittamisesta.

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan testamentti ja perintö eivät siis kuuluneet kaupunginvaltuuston päätäntävaltaan vaan kaupunginhallituksen. Näin oli myös vuonna 2020, vaikka hallintosääntö on sittemmin päivitetty. Päivitetty hallintosääntö astui voimaan 01.06.2021.

 

Hallintosääntö on valtuuston päättämä asiakirja, jota kaupungin toiminnassa tulee noudattaa. Edellä kerrotun perusteella tämän vuoksi valtuustoaloitteessa esitetty testamenttivaroista päättämisen tuominen valtuustolle ei ole mahdollista nykyisen hallintosäännön puitteissa.

 

Kaupunginvaltuuston päätettäväksi on tuotu Sirkka Lindroosilta perittyjen kiinteistöjen kohtalo. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.05.2022 § 25 toimenpiteitä, joilla toteutetaan talouden suunnitelmallista tasapainottamista. Tasapainotustoimien yhteydessä päätettiin kiinteistöjen myynnistä, jotka pitivät sisällään myös Sirkka Lindroosilta perityt kiinteistöt.

 

Sirkka Lindroosin viimeinen toivomus muistokirjoituksen osalta on toteutettu. Karkkilan kaupungin tiedostussihteeri valmisteli huolella muistokirjoituksen, joka lähetettiin karkkilalaisille paikallislehdille joulukuussa 2020. Muistokirjoituksen yhteydessä julkaistiin myös kuva Sirkka Lindroosin sukulaisen perhealbumista julkaistavaksi. Muistokirjoitusta varten muun muassa haastateltiin useita henkilöitä, jotta saatiin tietoa Sirkka Lindroosista ja tämän elämästä.

 

Karkkilan kaupunki käytti Sirkka Lindroosin testamenttivarat Senioripuistoon ja Nyhkälänharjun kuntoportaisiin, jotka valmistuvat syksyllä 2023. Puistossa on haluttu huomioida erityisesti ikääntyneiden tarpeet. Karkkilan kaupunki ja kaupungin henkilöstö on ollut kiitollinen testamenttilahjoituksesta, ja kaupunki on kunnioittanut toiminnassaan Sirkka Lindroosin testamenttia ja mahdollisuuksien mukaan siinä olleita toivomuksia. Senioripuistoon tullaan sijoittamaan Sirkka Lindroosin muistolaatta ja puisto on suunniteltu nimettäväksi Sirkan puistoksi.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen asiaselosteessa vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 22.30 - 22.33.

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 83  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen asiaselosteessa vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.34 - 19.45.

 

Täytäntöönpano: Anu Frosterus-Setälä; kaupunginjohtaja, kehityspäällikkö

 

Ptk tark.