Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 84


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karavaanarimatkailualueen rakentamisen suunnittelu ja selvitystyön käynnistäminen Karkkilaan

 

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 101 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 145

 

Valtuutettu Hannamari Auvinen teki seuraavan valtuustoaloitteen: Karavaanarialueen rakentamisen suunnittelu- ja selvitystyön käynnistäminen Karkkilaan -kaupunkistrategian jalkautusehdotus vuosille 2022-2025

 

Karkkila on edellisellä valtuustokaudella profiloitunut idyllisenä pikkupuutarhakaupunkina, joka on syntynyt raudan jalostuksen ympärille ja sykkii edelleen elämää suomalaiselle metalliteollisuudelle. Karkkila tunnetaan myös luonnonläheisyydestään, kauniista joistaan, koskistaan sekä lukuisista järvistään. Karkkila on niittänyt mainettaan myös vireänä elokuva- ja kulttuurikaupunkina ja viimeisimpänä olemme syksyn kuluessa saaneet Karkkilaan oman elokuvateatterin Kino Laikan.

 

Karkkilan lukuisat ympärivuotiset tapahtumat etenkin kesäkaudella, kuten: Rautapäivät, Sunset Beach Party, Liimamäen kesä- ja syystanssit, Karkkilan Työväennäyttämön kesäteatteriesitykset, Teatteri Perän ja Kino Iglun näytökset, Pikkupässin elävän musiikin jammailuillat, Kukulele-festivaalit, Pruukki -päivät, Historian yön -tapahtuma, kirkkokonsertit sekä vireä keskustori tuovat mökkiläisiä, turisteja ja ulkopaikkakuntalaisia vierailijoita Karkkilaan runsain määrin ja näin ollen kaikki yhdessä edesauttavat Karkkilan menestymistä ja tuovat kaupungille verotuloja vilkastuneen liiketoiminnan myötä.

 

Karkkilan Kristillisdemokraatit haluavat olla tukemassa Karkkilan uutta kaupunkistrategiaa vuosille 2022-2025 ja edistää kulttuurin, matkailun, turismin sekä liiketoiminnan ja verotulojen kasvua kaupungissa.

 

Karavaanarialueen rakentaminen Karkkilaan toisi kotikaupunkiimme lisää sekä suomalaisia että ulkomaalaisia turisteja ja voisi toimia vetovoimaisena matkailukohteena etenkin lapsiperheille. Karkkilan keskusalueella peruspalvelut, kaupat, erikoisliikkeet, kirkko, kulttuuri, luonto ja urheilumahdollisuudet sekä harrastustoiminnot ovat kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Näin ollen Karkkila on ihanteellinen paikka kesämatkailijalle. Täällä voi kokea monenlaisia perisuomalaisia luontoelämyksiä etenkin veden läheisyydessä: mm. kalastus ja veneily, sub-lautailu ja melonta, kävely ja maastopyöräily kauniiden jokien ja koskireitittien varsilla, frisbee- ja minigolffailu, lentopalloilu ja tennismahdollisuus, geokätköily ja suunnistus vaihtelevamaastoisilla Karkki-rasteilla sekä uiminen kirkkaissa luonnonvesissä.

 

Karkkilan Kristillisdemokraatit esittää, että Karkkilan kaupunki käynnistää nyt meneillään olevalla valtuustokaudella selvitystyön karavaanarialueen sijoittamisesta kaupungin taajama-alueelle tai sen lähisyyteen sekä tekee rahoitus- ja aikataulusuunnitelman karavaanarimatkailualueen rakentamiseksi Karkkilaan. Matkailualueen sijoittamisen lähtöajatuksena voisi olla Pyhäjärven läheisyys, minkä vuoksi Asemanrannan alueen kaava-alue ja maaperä tulisi kartoittaa ja käydä keskustelua, voisiko tämä alue toimia tulevaisuudessa Karkkilan turismin ja matkailupalveluiden keskuksena ja infopisteenä kuitenkin niin, että frisbee-golfin ja luistelun harrastaminen olisi edelleenkin mahdollista kyseisellä alueella. Myös yhteistyö Pyhäjärven Helmen ja Vähäveden tilan kotieläinpihan, kanootti- ja kajakkikeskuksen sekä Liesjärven kansallispuiston kanssa tulisi huomioida osana matkailualueen palveluiden kehittämistä Asemansuon luonnonsuojelualuetta unohtamatta.

 

Karavaanarialue tulisi kaavoittaa ja rakentaa siten, että sinne olisi mahdollista rakentaa, joko yhdellä kertaa tai myöhemmin myös oma uimaranta saunoineen sekä pieni ekomökkikylä kesäturisteille. Toivomme, että matkailualueen rakentaminen voisi olla yksi Karkkilan keskeisimmistä kärkihankkeista lähivuosina, joka voisi olla kaupungin, kaikkien valtuustopuolueiden, paikallisten yrittäjien, matkailuun erikoistuneiden palveluntarjoajien, musiikki- ja kulttuurialan toimijoiden, seurakunnan ja kaupungissa toimivien aktiivisten järjestöjen ja urheiluseurojen sekä kaupunkilaisten yhteinen hanke monitoimi- ja palvelualueeksi.

 

Karavaanarialueen rakentaminen lisäisi varmasti Karkkilan valtakunnallista ja kansainvälistä tunnettavuutta sekä kiinnostavuutta kesäturismikohteena lähellä pääkaupunkiseutua, jonne voisi myydä matkailu- ja palvelupaketteja. Myös talvimatkailun kehittäminen avantouinnin, suomalaisen saunakulttuurin, Toivikkeen ja Pyhäjärven hiihtoreittien, kaupungin tarjoamien talviurheilumahdollisuuksien, kuten rusettiluistelun ja jääkiekkoilun sekä sesonkiaikana karavaanarialueelle rakennettavan tunnelmallisesti valaistun ja lumetetun joulukylän ympärille, voisivat tuoda lisää vetovoimaa kaupunkiin myös talvikautena sekä toimisi Karkkilan kaupungin tarinan markkinoinnin liikeidean kärkenä sekä uuden kaupunkistrategian konkreettisena toimeenpanoehdotuksena vuosille 2022-2025.

 

Karkkilassa 20.12.2021

Karkkilan Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 268 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Valtuutettu Hannamari Auvinen teki kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.12.2021 § 145 aloitteen karavaanarialueen rakentamisen suunnittelu- ja selvitystyön käynnistämisestä Karkkilassa. Aloitteessa esitetään, että Karkkilan kaupunki käynnistää selvitystyön karavaanarialueen sijoittamisesta kaupungin taajama-alueelle tai sen läheisyyteen sekä tekee rahoitus- ja aikataulusuunnitelman karavaanarimatkailualueen rakentamiseksi Karkkilaan.

 

Karkkilan kaupunkistrategiassa "Rautainen kotikaupunki" vuosille 2022-2025 nostettiin yhdeksi Karkkilan muutosteemaksi kasvun ja elinvoiman edistämisen. Kaupunkistrategian ensimmäinen strateginen tavoite on "Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki". Kaupunkistrategian yhdeksi mittariksi on nostettu matkailijamäärän kehitys.

 

Karkkilan kaupunki onkin suunnitelmallisesti panostanut matkailun edistämiseen vuodesta 2019 lähtien. Tavoitteena on ollut Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman edistäminen, matkailijamäärän kasvattaminen sekä kaupungissa toimivien matkailualan toimijoiden ja yritysten toiminnan edistäminen.

 

Karkkilan matkailun kannalta aloite on kannatettava, mutta karavaanarialue vaatisi todella merkittävää panostusta Karkkilan kaupungilta. Tällä hetkellä Karkkilan kaupungilla ei ole riittäviä resursseja lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan karavaanarialuetta Karkkilaan. Tämän vuoksi ei ole myöskään tarkoituksenmukaista lähteä toteuttamaan asian pohjaksi valtuustoaloitteessa esitettyä selvitystyötä.

 

Iso osa karavaanarialueista Suomessa on yhdistyksien ja yritysten ylläpitämiä. Karkkilan kaupunki onkin valmis yhteistyöhön ja toimimaan omassa roolissaan karavaanarialueen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi, jos joku toimija haluaa Karkkilaan sellaisen perustaa. Karkkilan viime vuosina kasvaneet matkailijamäärät ja suunnitelmallinen matkailun kehittämistyö voivat tarjota hyvät menestymisen mahdollisuudet karavaanarialueen toiminnalle.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen asiaselosteessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 22.33 - 22.35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 84  

169/00.01.01/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen asiaselosteessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Aurora Jääskinen (ent. Hannamari Auvinen); kaupunginjohtaja, kehityspäällikkö, kaupunkikehitysjohtaja

 

Ptk tark.