Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 112


Liite 5 Talous- ja väestöraportti lokakuu 2023

 

 

Talous- ja väestöraportti 31.10.2023

 

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 350 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Talousarvion toteutuminen

 

Lokakuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 80,5. Vuotta aiemmin lokakuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,9 milj. euroa. Muutosprosentti oli -1,4. Lokakuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukujen osalta. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

 

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -21,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,7. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -50,0 milj. euroa, muutosprosentti on -56,8. Palveluiden ostoja kertyi lokakuun loppuun mennessä -4,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 81,1. Lokakuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -13,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti 86,2. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 1,7 %.

 

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -15,8 miljoonaa euroa (tot-% 86,4).

 

Verotulojen kertymä oli lokakuun lopussa yhteensä 16,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 89,0. Kunnan tuloverokertymä oli 13,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,3 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 1,0 milj. euroa.

 

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli lokakuun lopussa 4,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 79,5). Karkkilan kaupungille on tilitetty vuoden alusta alkaen liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös oli virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. OKM on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusteella uuden päätöksen ja loppuvuoden maksatukset muuttavat kokonaistilitystä loppuvuoden ajan ja tästä syystä laskelmaan on tehty laskennallinen korjaus.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli lokakuun lopussa +0,3 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -1,0 milj. euroa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamisesta seurannaut tulosvaikutus muissa rahoitus tuotoissa on noin +1,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 5,6 milj. euroa.

 

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos lokakuun lopussa on + 3,2 milj. euroa.

 

Väestökehitys

 

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-lokakuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 44 lasta (2022: 53), kuolleiden määrä oli 95 (2022: 108).

 

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-lokakuussa -58 (2022: -55) ja nettomaahanmuutto +114 (2022: 10).

 

Lokakuun lopussa väestömäärä oli 8609 (2022: 8617), joka on kuusi henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 112  

89/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Ptk tark.