Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 113


 

 

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, kasvatus- ja opetuslautakunta

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2023 § 120 

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 

Vuoden 2023 aikana Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstömenot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Korona-pandemian jälkeen erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat ylittyneet merkittävästi kahtena peräkkäisenä vuotena. Sairauspoissaolojen määrissä ja määräaikaisten sijaisten tarpeista ei ole päästy pandemiaa edeltävälle tasolle vaan ne ovat pysynyt samana.

 

Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa ei ollut realistista kuvaa vuoden 2022 henkilöstömenojen toteutumasta, joten niiden arviot olivat alimítoitetut. Lisäksi sopimusten mukaiset palkankorotukset olivat arvioitua suuremmat.

 

Toimintatuotoissa lautakunta jää ennusteen mukaan tavoitteestaan n. 173 800 € (12,2 %).

 

Syyskuun lopun toteuma osoittaa koko lautakunnan henkilöstökulujen olevan 80 %, kun tasaisen käytön mukaan toteuma saisi olla 75 %. Opetuksen palvelualueella henkilöstömenot vaikuttaisivat pysyvän suunnitellussa. Syyskuun lopun tilanteessa henkilöstökuljen toteuma on 76 %. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen toteuma on on 86 %.

 

Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittyvät 3,1 %. Syyskuun lopun toimintakate on 81 %. Ennusteen mukaan tilinpäätös ylittyisi 4,5 % (704 664 €) talousarvioon nähden.

 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuslaissa (540/2018) 28, 35 ja 38 §:n säädetään henkilöstömitoituksesta, että

"Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26-28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus.  (30.12.2019/1586)".

 

Nämä asetuksen mukaiset henkilöstömitoitukset velvoittavat kuntia ottamaan sijaisia siten, että henkilöstöä on aina riittävästi.

 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan 4,5 % toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 785 000 € lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73 000 €, opetus 86 000 €, hallinto 15 000 €),
2) toimintakuluihin lisätään 531 000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 380 000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €
3) Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Käsittely: Keskustelun edetessä esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:
5,5 % toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 850 000 € lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

 

1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja

avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73 000 €, opetus 86 000 €, hallinto 15

000 €),

2) toimintakuluihin lisätään 676 000 €, joista varhaiskasvatuksen

henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445 000 € lisämäärärahaa ja

muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €

3) Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

 

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan 5,5 %
toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 850 000 €
lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja
avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73 000 €, opetus 86 000 €, hallinto 15
000 €),
2) toimintakuluihin lisätään 676 000 €, joista varhaiskasvatuksen
henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445 000 € lisämäärärahaa ja
muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €
3) Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

 

 

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 348 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan 5,5 %:n toimintakatteen ylitykseen yhteensä 850 000 €:n lisämäärärahan seuraavasti:

1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73.000 €, opetus 86.000 €, hallinto 15.000 €), ja
2) toimintakuluihin lisätään 676.000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445.000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 113  

406/02.02.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan 5,5 %:n toimintakatteen ylitykseen yhteensä 850 000 €:n lisämäärärahan seuraavasti:
1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73.000 €, opetus 86.000 €, hallinto 15.000 €), ja
2) toimintakuluihin lisätään 676.000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445.000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: konsernipalvelut, talousasiantuntija; kasvatus- ja opetuslautakunta

 

Ptk tark.