Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 107


 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 07.11.2023 § 69 

    

 

Kuntalain (10.4.2015/410) 84 §:ssä mainittujen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa.

 

Kuntalain mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

Tarkastuslautakunta tarkastaa, hyväksyy ja saattaa  sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle vuosittain. Tarkastuslautakunta huolehtii myös sidonnaisuusrekisterin tietojen julkistamisesta kunnan verkkosivuilla. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta

 

Ehdotus:    

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Merkitään sidonnaisuusilmoitukset saaduksi ja lähetetään ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 107  

51/00.00.01/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Tarkastuslautakunta:

Kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Asianhallinnan asiantuntija

 

Ptk tark.