Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 109


Liite 2 Vastaukset arviointikertomukseen 2022 KH 27.11.2023

 

 

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintoihin

 

Tarkastuslautakunta 12.06.2023 § 47 

 

Tarkastuslautakunnan kokouksessa jatketaan vuoden 2022 arviointikertomuksen työstämistä.

 

Ehdotus:    

 Tarkastuslautakunta päättää
1) valmistella arviointikertomusta, hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
- merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
- pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä.
- että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

1) valmistella arviointikertomusta, hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa
kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
- merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
- pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
- että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 42 

 

Ehdotus:    

 Tarkastuslautakunta:

Kaupunginvaltuusto päättää
- merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
- pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
- että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 289 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, kaupunginjohtaja Tuija Telén, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen kokouksessaan  12.06.2023 ja päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

- merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja

- pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja

- että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

 

Vastaukset on valmisteltu lautakunnissa lokakuussa ja laaditussa koosteessa on lautakuntien vastausten lisäksi kaupunginhallituksen vastuualueen vastaukset.

 

Tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta käsittelevät vastauksiaan kokouksissaan 26.10.2023 ja tästä syystä kooste valmistuu vasta perjantaina ja se liitetään valmistumisen jälkeen esityslistalle.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) antaa liitteen mukaisen vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022, ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedokseen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Paula Salapuro esitti ja Seppo Meri kannatti asian palauttamista valmisteluun.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.58.

 

 

 

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 346 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun kokouksessaan 30.10.2023. Lautakunnat ovat käsitelleet myös toiminnallisten tavoitteiden tilanteen ja tiedot on lisätty liitteeseen.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) antaa liitteen mukaisen vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022, ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedokseen.

 

Päätös: Jarkko Ilosen esityksestä, jota Paula Salapuro kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa sivulta 2, kaupunginhallituksen vastauksesta lause: Käyttötalouden osalta kaupungin talouden haasteet on selätetty.

Kohtaan Kasvatus- ja opetuslautakunta/Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastaus päätettiin korjata kohtaan 1) lautakunnan pöytäkirjan 24.10.2023 mukainen teksti: 1) Vuoden 2022 kohdalla henkilöstökulujen ylitys ja lisämäärärahan tarve oli tiedossa lautakunnan kokouksessa 23.11.2022. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 450 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä henkilöstökuluihin. Perustelut: Lautakunnan ehdotus lisämäärärahasta ei edennyt käsittelyssä eikä lautakunnalle tuotu lisämäärärahaesitystä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 109  

272/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä vastineet tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.