Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 6


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, valtuustoaloite yksityisteiden avustuksista

 

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 269 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.6.2023 Raino Velin esitti valtuustoaloitteen, joka koskee yksityisteiden avustuksia. Velinin lisäksi valtuustoaloitteen ovat allekirjoittaneet Mia Sundström, Jani Laaksonen, Risto Sintonen, Mari Partanen, Heidi Örnmark, Eija Kettunen ja Hannu Riikonen.

 

"Yksityisteiden avustukset.

2023 avustusta haki 48 tietkuntaa, yhteensä 107,9 km. Kunnossapitokustannuksia yhteensä 243650,23 euroa. Karkkilan kaupunki/tekninen lautakunta myönsi avustusta yhteensä 24693,69 euroa.

 

Avustus kattaa vain noin kymmenen prosenttia kuluista muun osan maksavat lähes kokonaan tiekuntien osakkaat aikka teitä käyttää monet muutkin satunnaiset käyttäjät ilman tienkäyttömaksua.

 

Osa teistä on paljon käytettyjä ja huomattavan pitkiä kuten Pajuojantie 5.25 km. Uudentalon -Grönkullan tie 4,97km. Muslammintie 4.0km. Ridantie 4.0km. Muutqamia mainiten yhteensä 48 avustusta hakeneesta tiekunnasta. Lisäksi on runsaasti kokonaan yksityisesti ylläpidettyjä teitä ja tiekuntien teistä haarautuvia liittyviä piha,pelto ja metsäteitä.

 

Avustus on pitkää käsitetty korvaukseksi kiinteistöverosta ja korvaussumma edustanut 20-30 % toteutuneista kustannuksista.

 

Avustusta voidaan myöntää määrärahan puitteissa joka on mahdollistanut enää noin 10% tason.

 

Pääseminen takaisin noin 20 % tasoon edellyttäisi vuoden 2023 korvattaviin menoihin jotka tulevat maksuu 2024 varattavan n.50 tuhatta euroa talousarvioon vuodelle 2024."

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta

 

 

Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 124 

 

Esittelijä: Vs. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

Valmistelija: Vs. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

 

 Karkkilan kaupungilta keväällä 2023 haki vuoden 2022 kunnossapitokuluihin avustusta 48 tiekuntaa, joiden yhteen laskettu yksityisteiden pituus oli 107,9 km. Teiden yhteenlaskettuja hyväksyttyjä kunnossapitokustannuksia oli 243 650,23€. Avustuksia kaupunki maksoi tiekunnille 24 693,69€. Avustusta myönnettiin noin 10% toteutuneista kuluista.

 

 Vuoden 2024 talousarvioon avustussummaa on korotettu 28 700 euroon, jolla varauduttaan yksityisteiden perusparannuksiin liittyvien hakemusten avustamiseen. Perusparannusavustuksen myöntäminen vaatii, että tiekunta on hakenut perusparannukselle valtionavustusta ja saanut tästä myönteisen päätöksen. Määrärahan lisäyksellä pyritään, ettei perusparannuksien avustukset pienentäisi kunnossapitoavustussummaa pienemmäksi. 

 

 Kun tarkastellaan naapurikuntien avustuksien tasoa, niin Vihdin kunnassa myönnettiin vuonna 2023 kunnossapitoavustuksia yksityisteille 150 000€. Vihti nosti vuodelle 2023 avustusmäärärahaa 120 000 eurosta 150 000 euroon. Avustusta hakeneiden tiekuntien toteutuneiden kustannusten yhteissumma oli 1 051 727€. Tällöin avustus prosentiksi tulee n. 14%. Vihdissä oli avustettavia tiekilometrejä yli kolme kertaa enemmän (337,4km) kuin Karkkilan kaupungilla. Lopen kunnalla puolestaan myönnettiin vuonna 2023 kunnossapitoavustuksia yksityisteille 129 857,23€. €. Avustusta hakeneiden tiekuntien toteutuneiden kustannusten yhteissumma oli 485 556,18€. Tällöin avustus prosentiksi tulee vajaa 27%. Avustettavia kilometrejä Lopellakin oli lähes kolmekertaa (313,76km) enemmän, kuin Karkkilassa. Lopella on Vihtiin nähden avustusprosentti toteutuneisiin kustannuksiin nähden huomattavasti parempi, mutta summa avustettavaan tiekilometriin nähden ovat melko samalla tasolla.

 

 Vuoden 2022 avustettavien yksityisteiden toteutuneet kustannukset ovat olleet Karkkilan kaupungille tulleissa hakemuksissa huomattavasti suuremmat kuin vuosina 2020 ja 2021. Tähän on syynä varmasti kustannusten nousut, mutta vuosi 2022 oli myös varmasti yksityisteille paljon kunnossapitoa vaativa vuosi. Tämä varmasti näkyy myös naapurikuntien yksityisteiden toteutuneisiin kustannuksiin.

 

 Karkkilan kaupungin yksityistieavustussummat ovat vertailussa edellä mainittujen kahden naapurikunnan avustustasoihin nähden alhaisemmat. Karkkilan kaupungin pääseminen edes Vihdin tämän vuotiseen avustustasoon vaatisi avustusmäärärahan nostamista 34 100€, jos verrataan vuoden 2022 toteutuneisiin kustannuksiin. Jos verrataan tiekilometrikohtaisia avustussummia maksaa Vihti ja Loppi noin kaksinkertaisesti Karkkilan kaupungin maksamaan tasoon nähden.

 

 Karkkilan kaupunki on päässyt avustuksissa yli 20% tasoon yksityisteiden toteutuneista kulusta edellisen kerran vuonna 2021, jolloin avustuksia maksettiin edellisen vuoden 2020 toteutuneista kuluista. Avustussumma oli lähes sama kuin 2023, mutta tiekuntien toteutuneet kustannukset olivat yli puolet pienemmät.Yksityisteiden kunnossapidon avustussummaa tulisi tarkastella aina talousarvion laadinnan yhteydessä. Voidaan tarkastella toimintavuoden maksettua avustusprosenttia ja tarpeen mukaan reagoida tähän määrärahan lisäysehdotuksella seuraavalle talousarviovuodelle. Välillä olisi myös hyvä tarkastella, että millä tasolla lähikunnilla avustusprosentit ovat, jotta pystytään vertaamaan omaa avustusprosenttia suhteessa heihin ja pyrkiä pitämään avustusprosentti lähellä heidän tasoaan. 

 

 

Ehdotus: Vs. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

 Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Vastaus valtuustoaloitteeseen on kerrottu asiaselostuksessa.

 

Päätös: Raino Velin teki seuraavan muutosehdotuksen:
Nostetaan avustusmääräraha 50 000 euroon talousarvioon vuodelle 2024.

Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 366 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä asiaselostuksessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.01.2024 § 6  

175/00.01.01/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä asiaselostuksessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Markku Korhonen ehdotti, että päätökseen lisätään kohdaksi 2) toteaa, että valtuusto on myöntänyt aloitteen mukaisen määrärahan talousarviossa vuodelle 2024. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti
1) hyväksyä asiaselostuksessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) todeta, että valtuusto on myöntänyt aloitteen mukaisen määrärahan talousarvioon vuodelle 2024, ja
3) totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Tiedoksi: aloitteen tekijät

 

Ptk tark.