Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 7


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, Monilokeropalvelu jätteiden lajittelussa

 

90/00.01.01/2021

Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 23

 

Valtuutettu Jarkko Ilonen ja muut allekirjoittaneet tekivät seuraavan aloitteen:

 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki mahdollistaa monilokeropalvelun jätteiden lajittelussa kaikille kuntalaisille aina edullisimpana vaihtoehtohtona kuin perinteinen sekajäte lajittelumenetelmänä.

 

Tässä kohdin voisi edellyttää myös palveluntuottajan kohdentamaa neuvontaa kuluttaja-asiakkaisiin nähden. Kiertotalouden näkökulmasta jätteiden lajittelu tulee tapahtua mahdollisimman lähellä käyttötapahtumaa.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteluun.

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 134

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Knect

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

antaa valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano:

Tekninen lautakunta

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 125 

 

 

Esittelijä: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Valmistelija: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

 

Valtuustoaloitteessa (Jarkko Ilonen ja muut allekirjoittaneet) on esitetty, että kaupunki mahdollistaisi kaikille kuntalaisille jätteiden lajittelussa monilokeropalvelun aina edullisempana vaihtoehtona kuin perinteisen sekajäte-lajittelumenetelmän. Palveluntuottajalta tulisi edellyttää tätä palvelua koskevaa kuluttaja-asiakkaiden neuvontaa. Kiertotalouden näkökulmasta jätteiden lajittelun tulee tapahtua mahdollisimman lähellä käyttötapahtumaa.

 

Karkkilan kaupunki siirsi kaupungille kuuluvan jätehuollon järjestämisen kuntien omistamalle yhtiölle eli Rosk'n Roll Oy Ab:lle vuonna 2011. Samalla jätehuollon järjestämiseen liittyvät viranomaistehtävät eli jätehuollon järjestämisen kehittäminen ja jätehuoltomääräysten ja -taksan laatiminen siirtyivät kuntien yhteiselle lautakunnalle. Nykyisin jätehuollon kehittämisestä alueella, johon Karkkilakin kuuluu, vastaa Uudenmaan jätelautakunta.

 

Uudenmaan jätelautakunnan uusimmat jätehuoltomääräykset ja jätetaksa ovat tulleet voimaan 1.3.2023. Jätehuoltomääräykset edellyttävät, että vakituisilla ja vapaa-ajan kiinteistöillä sekä muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä on määräyksissä luetellut kierrätyskelpoiset jätelajit lajiteltava erikseen ja toimitettava erilliskeräykseen. Tällainen erilliskeräys voi olla jäteasema, alueellinen ekopiste tai kiinteistökohtainen astia. Kierrätyskelpoisten jätteiden keräyksessä voi käyttää myös monilokeroastiaa. Sekajäte kerätään aina omaan erilliseen astiaan. Monilokeropalvelu on tarkoitettu kierrätettäville jätteille eikä ole vaihtoehto sekajätekeräykselle.

 

Ehdotus: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

 Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Vastaus valtuustoaloitteeseen on kerrottu asiaselostuksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 367 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä asiaselostuksessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.01.2024 § 7  

330/00.01.02/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä asiaselostuksessa kerrotun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi: aloitteen tekijät

 

Ptk tark.