Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 20


 

 

Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 329 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka on irtisanoutunut virastaan ja jäänyt vuosilomalle loppuvuoden ajalle. Hallintosäännön mukaan kaupunkikehitysjohtajan ensisijainen sijainen on mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö.

 

Kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehtona edellisessä haussa vuonna 2021 oli teknisen alan tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hakuilmoituksessa kerrottiin, että valinnassa arvostetaan kokemusta teknisen alan esimies- ja johtotehtävistä, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta sekä henkilöstöjohtamistaitoja.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää
1) että hallintosäännön mukaisena kaupunkikehitysjohtajan viransijaisena toimii 1.11.2023 alkaen mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö Jani Hallenberg, jonka palkka ja työaika sijaisuusajalta määräytyy kaupunkikehitysjohtajan viran mukaisesti ja sijaisuus jatkuu kunnes uusi kaupunkikehitysjohtaja aloittaa virassa,
2) vahvistaa kaupunkikehitysjohtajan kelpoisuusehdoksi teknisen alan tai muun soveltuvan alan ylemmän korkeakoulututkinnon,
3) julistaa kaupunkikehitysjohtajan viran haettavaksi, ja
4) nimetä haastattelutyöryhmän jäsenet.

 

Päätös: Hyväksyttiin.
Haastattelutyöryhmään nimettiin Markku Korhonen, Hannu Riikonen, Jani Laaksonen, Paula Salapuro, Jarkko Ilonen ja Mika Tallgren sekä apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski.

Merkittiin, että mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö, kaupunkikehitysjohtajan sijainen Jani Hallenberg poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 21.08 - 21.14.

 

Täytäntöönpano: Jani Hallenberg, konsernipalvelut

 

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 40 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto merkitsivät tiedokseen joulukuun kokouksissa kaupunkikehitysjohtajan irtisanoutumisen.

 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, luku 2, § 4). Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. (Viranhaltijalaki, luku 2, § 5).

 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty taikka kunnan päättämä erityinen kelpoisuus (Viranhaltijalaki, luku 2, § 6).

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan viran kelpoisuusehdoista päättää virkaan ottava taho viran tullessa avoimeksi. Kaupunginvaltuustossa valittavan osalta kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallitus (§ 43). Hallintosäännön 45 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimialajohtajat.

 

Viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus (§ 44).

 

Kokouksessaan 20.11.2023 kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunkikehitysjohtajan kelpoisuusehdoksi teknisen alan tai muun soveltuvan alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja julistaa kaupunkikehitysjohtajan viran haettavaksi. Lisäksi kaupungin hallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmän, jonka jäseniksi nimettiin Markku Korhonen, Hannu Riikonen, Jani Laaksonen, Paula Salapuro, Jarkko Ilonen ja Mika Tallgren sekä apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski.

 

Virka julistettiin haettavaksi Kuntarekryssä 5.12.2023 julkaistulla hakuilmoituksella. Hakuaika päättyi 5.1.2024 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin myös Kuntalehden ja Kuntatekniikka lehden digilehdessä sekä Karkkilan kaupungin some-kanavissa.

 

Määräaikaan mennessä virkaan saatiin yhdeksäntoista (19) hakemusta. Kelpoisuusehdon täyttäviä hakijoita oli yhteensä kuusitoista (16). Kolme (3) hakijaa ei täyttänyt asetettua kelpoisuusehtoa koskien teknisen alan tai muun soveltuvan alan ylemmästä korkeakoulututkinnosta.

 

Haastatteluryhmän hakijakatselmus järjestettiin 9.1.2024. Haastatteluryhmä päätti hakemuksiin nojaten yksimielisesti kutsua haastatteluun kelpoisten hakijoiden joukosta kuusi (6) henkilöä, joilla oli kokemusta kunnallisen teknisen toimialan tehtävistä tai muuta soveltuvaa kunnallishallinnollista kokemusta. Haastatteluihin kutsuttiin DI Kari Setälä, insinööri YAMK Janne Nordstöm, DI Marja Rantanen, DI Juha Viljakainen, VM Mirka Härkönen ja VM Mikael Neuvonen. Haastattelut pidettiin tiistaina 30.1.2024 Karkkilan kaupungintalossa.

 

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti siihen, että DI Marja Rantanen on hakijoista kaupunkikehitysjohtajan virkaan sopivin ja ansioitunein ja hänellä on parhaat edellytykset hoitaa kaupunkikehitysjohtajan virkaa menestyksekkäästi. Haastatteluryhmä päätyi lisäksi yksimielisesti esittämään, että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan VM Mirka Härkönen.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) valita kaupunkikehitysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan DI Marja Rantasen,
2) valita Marja Rantasen kieltäytymisen varalle VM Mirka Härkösen,
3) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
4) päättää, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.02.2024 § 20  

423/01.01.01/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) valita kaupunkikehitysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan DI Marja Rantasen,
2) valita Marja Rantasen kieltäytymisen varalle VM Mirka Härkösen,
3) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja
4) päättää, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano/tiedoksi: valittu ja muut hakijat, konsernipalvelut

 

Ptk tark.