Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 16


Liite 4 Talous- ja väestöraportti marraskuu 2023

 

 

Talous- ja väestöraportti 30.11.2023

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 12 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Talousarvion toteutuminen

 

Marraskuu 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 6,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 86,8. Vuotta aiemmin marraskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 6,4 milj. euroa. Muutosprosentti oli -2,0. Marraskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 91,7. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukujen osalta. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

 

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -23,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 93,2. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli marraskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -55,1 milj. euroa, muutosprosentti on -56,9. Palveluiden ostoja kertyi marraskuun loppuun mennessä -4,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 87,6. Marraskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -14,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti 95,2. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 2,2 %.

 

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -17,5 miljoonaa euroa (tot-% 95,7).

 

Verotulojen kertymä oli marraskuun lopussa yhteensä 17,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 94,2. Kunnan tuloverokertymä oli 14,0 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,4 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 1,1 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli marraskuu lopussa 5,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 89,0).

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli marraskuun lopussa 0,3 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -1,0 milj. euroa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamisesta seurannut tulosvaikutus muissa rahoitustuotoissa on noin +1,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 5,4 milj. euroa.

 

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos marraskuun lopussa on + 2,7 milj. euroa.

 

Väestökehitys

 

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-marraskuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 46 lasta (2022: 58), kuolleiden määrä oli 110 (2022: 121).

 

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-marraskuussa -57 (2022: -51) ja nettomaahanmuutto +120 (2022: 16).

 

Marraskuun lopussa väestömäärä oli 8603 (2022: 8620), joka on yhtä monta henkilöä kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.02.2024 § 16  

89/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.