Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 33


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, ammatillisen koulutuksen opetuspisteen mahdollistaminen Karkkilaan

 

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 157 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2023 Jarkko Ilonen, Jani Laaksonen, Essi Jumisko, Seppo Meri, Anna Tallgren, Eino Huotari, Heli Ahjoniemi, Satu Ahjoniemi, Katja Etolin, Mari Partanen, Arto Hyytiäinen, Paula Salapuro, Heikki Savola, Hannu Riikonen, Eija Kettunen jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki mahdollistaisi ammatillisen koulutuksen opetuspisteen Karkkilaan. Opetuspiste toimisi hubina, jossa mahdollisimman moni ammatillinen koulutuslinja pystyisi toimimaan. Opetuspisteessä voitaisiin pilotoida erilaisia opetustapoja ja sisältöjä."

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen elivoiman palvelualueen valmisteltavaksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: elinvoimapäällikkö

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 56 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä

 

Karkkilan kaupungin vuosien 2023 ja 2024 talousarvioissa sekä vuosisuunnitelmissa on ollut määrärahavaraus opetustilojen vuokraan toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja erilaisten koulutuspilottien järjestämistä varten.

 

Syksystä 2023 lähtien kaupunki on vuokrannut opetukseen soveltuvat tilat kaupungintalon rakennuksesta ja näin mahdollistanut ammatillisen koulutuksen opetuspisteen ja hub-tyyppisen toiminnan Karkkilassa.  Kaupungilla on myös edellä mainitun vuokratun tilan lisäksi omia pienempiä tiloja, joita viime vuoden aikana on tarjottu esim. pienryhmille, jotka eivät päällekkäisten varausten takia ole voineet käyttää edellä mainitun opetuspisteen tiloja.

 

Karkkilan kaupunki on aktiivisesti yhteydessä eri koulutuksen järjestäjien kanssa mahdollisten yhteistyömahdollisuuksien osalta ja on valmis reagoimaan nopeasti Karkkilassa järjestettäviin koulutuskokeiluihin. Karkkilan kaupunki on saanut kiitosta joustavista opetustilojen järjestelyistä ja hyvästä yhteistyökumppanuudesta.

 

Opetustilassa tarjotaan tällä hetkellä mm. toisen asteen ammatillisen koulutuksen perustutkintokoulutusta, suomen kielen kursseja sekä erilaisia toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarjoamia työelämä- ja koulutusvalmiuksia edistäviä työpajoja.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 33  

175/00.01.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm esitti Kari Laineen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska muutosesitystä ei hyväksytty yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Bogdanoff, Etolin, Hellgren, Hyytiäinen, Sintonen, Venho, Korhonen, Laaksonen, Lehtonen, Lindfors, Linnakoski, Meri, Liesmala, Nordberg, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Savola, Sinervä, Henttonen, Sundström, Tallgren Mika, Toikka, Velin) ja kahdeksan (8) EI-ääntä (Heathfield, Ilonen, Jumisko Juha, Laine, Ojanen, Stenholm, Salapuro, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan äänin 27-8.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: valtuustoaloitteen tekijät

 

Ptk tark.