Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 34


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin Karkkilassa

 

93/00.01.01/2021

 

Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 26

 

Valtuutettu Katja Etolin ja muut allekirjoittaneet tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 75 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

 

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.

 

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonoimisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteluun.

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 137

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Knect

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

antaa valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta

 

 

 

Tekninen lautakunta 09.12.2021 § 100

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, p. 044 7674829.

Valmistelija Tarja Horttanainen, p. 0503130524, sähköpostit: etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunkikehitystoimiala selvitti ensinnäkin asiaan liittyviä tausta- ja kustannustietoja. Peruskoululaisia on tällä hetkellä 947 ja koulupäiviä on vuodessa 190. Aamupalan hinta on tällä hetkellä 1,80 €. Vuodessa maksuttoman aamupalan kustannukset olisivat kaupungille 323 874,00 euroa. Lisää kustannuksia tulisi myös elintarvikkeista sekä palkattavasta lisähenkilökunnasta. Lisäksi ruokahuollon arvion mukaan tähän muutokseen tarvittaisiin yhteensä neljä henkilöä lisää eri koulujen keittiöihin aamupalan tarjoiluun.Käytännössä palkkakustannuksia tulisi kettiöhenkilökunnan osalta myös yötyöhön klo 6.00-7.00. Riskinhallinnan näkökulmasta yötyöntekijän äkillisen poissaolon takia on erittäin haastavaa saada siihen sijaista nopeasti.

 

Toiminnallisina haasteina kaupunkikehitystoimiala näkee sen, että ruokasalit ovat rajallisia tiloja ja niihin mahtuu myös rajallinen määrä oppilaita kerralla. Oppilaiden kouluuntuloaika vaihtelee kello 8.00, 9.00 tai jopa 10.00. Jos halutaan, että aamupala on ennen koulunalkua valmiina, niin keittiön työaika pitäisi alkaa klo 6.00, jolloin aamupala olisi tarjolla klo 7.00 alkaen. Jos aamupala aloitetaan vasta klo 8.00, niin tuntien alku menee ruokailuun ja aamupala venyy miltei lounaaseen asti. Keittiön on päästävä valmistelemaan ajoissa myös lounaan tekoa. Lisäksi haasteena tässä on nähty myös astiahuollon muutokset, kuljetusoppilaat ja ruokahävikki.

 

Aloitteeseen liittyviä seikkoja on käyty läpi myös sivistysjohtajan kanssa. Opettajakuntaa ei voi velvoittaa välipalan jakeluun, johon joka tapauksessa tarvitaan ruokapalvelun työntekijöitä. Opettajaresurssien mahdollinen ohjaaminen tähän mukaan aiheuttaisi lisäkustannuksia arviolta n. 1000 €/hlö / kuukausi. Toisaalta tiedämme, että oppilaiden jaksaminen ja hyvinvoinnin seuranta on periaatteessa opettajan arkiseurantaa, mutta ei siihen ole tehty mitään mittareita. Opettaja näkee, kokee ja aistii luokan levottomuuden tai rauhallisuuden, jota on vaikea mitata muutoin kuin mutu-tuntumalla.

 

Kouluilla on yhteinen kouluterveydenhoitaja, jonka aika riittää hädin tuskin rutiinitarkastusten tekoon, vain kiireelliset hätätapaukset ohittavat muut toimet. kouluterveydenhoito on Karviaisen tuottama palvelu ja siinä on pelkästään Karviaisen työntekijöitä. Tässä tapauksessa mitään seurantavastuuta ei voi siirtää Karviaisen vastuulle.

 

Taloudelliset vaikutukset

 -

 

Esityslistan oheismateriaali

 -

 

Esityslistan liite

 -

 

vt. Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

 

1) asiaselostuksessa mainituin perustein kaupunki ei toistaiseksi ryhdy tarjoamaan perusopetuksen oppilaille maksutonta aamupalaa kouluissa,

 

2) ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

 

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 57 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 34  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Heli Ahjoniemi esitti Heikki Savolan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

 

 

Ptk tark.