Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 38 

 

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 61 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelijat: Asianhallinnan asiantuntija Minna Lehtinen, asianhallintasihteeri Tiina Mäki, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 114 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Vuonna 2023 jätettiin yhteensä yhdeksän valtuustoaloitetta (2022: 5; 2021:22, 2020:13, 2019:11).

 

Valtuustoaloitteiden vuosikohtaiset koosteet sekä tilannetaulukot ovat liitteinä.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanteen tiedokseen, ja
2) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanteet tiedokseen sekä päättää todeta liitteissä valmiiksi merkityt aloitteet loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 38  

165/00.01.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanteet tiedokseen sekä päättää todeta liitteissä valmiiksi merkityt aloitteet loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.