Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 30


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, Kaavamuutos Helsingintien kerrostalotontti ja Pyhäjärven kunnantupa

 

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 156 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Karkkilan kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2023 Mika Tallgren jätti seuraavan valtuustoaloiteen:

 

"Kaavamuutos Helsingintien kerrostalotontti ja Pyhäjärven kunnantupa

 

Karkkilan keskustassa on jo kaupungin osittain omistama Helsingintien kerrostalotontti. Tontille tarvitaan kaavamuutos, koska tontin pysäköinti tulee ratkaista. Samaan kaavamuutokseen tulisi liittää myös viereinen kerrostalotontti, jolloin syntyisi hyvä noin 1000 k-m2 kokonaisuus.

 

Kerrostalotonttien kaavoitus muodostaisi houkuttelevan kokonaisuuden  Nyhkälän koulun ympäristön asemakaavamuutoksen 214 kanssa ja voitaisiin yhdistää siihen.

 

Pyhäjärven kunnantuvan kohdan kaavaratkaisuksi otetaan kaupunginhallituksen 12.8.2019 tekemä linjaus. Siinä todetaan, että käynnistetään kaavamuutos ja suojelumerkintä poistetaan! Pyrkimyksenä on saada Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue lopulliseen, tarkoituksenmukaiseen käyttöön."

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: tekninen lautakunta

 

 

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 22 

 

 

Esittelijä: Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Milla Nummikoski

 

 Tällä samalla vastauksella vastataan myös Harri Lindforsin ympäristölautakunnan kokouksessa 20.10.2022 jättämään aloitteeseen.

 

Alueella on vireillä kaavahanke 214 (Kortteli 33 ja osa Nyhkälän harjua), jossa asemakaavamuutoksella on tarkoituksena osoittaa Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja toteutuneen rakentamisen mukaiseksi. Koulun kiinteistöllä sijaitsevan Pyhäjärven kunnantuvan osa-alueen kaavaratkaisun lähtökohtana on Kaupunginhallituksen päätös 20.1.2020, jonka mukaan kunnantupaa tarkastellaan ensisijaisesti siirrettäväksi Kotiseutuyhdistyksen kunnostettavaksi ja yhdistykselle käyttöönotettavaksi ja toissijaisesti purettavaksi, mikäli Kotiseutuyhdistys ei sitoudu kunnantuvan kunnostamiseen päätöksessä esitetyillä ehdoilla. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 16.5.2022 kumonnut Kaupunginhallituksen päätöstä koskevan valituksen.

 

Tavoitteellisesti samassa kaavamuutoksessa on tarkoitus päivittää Helsingintien varrella sijaitsevan kaupungin omistaman kiinteistön (kortteli 33, tontti 3) ratkaisut siten, että tontille mahdollistuu asuinkerrostalon rakentaminen. Viereisen yksityisomisteisen kiinteistön (kortteli 33, tontti 4) osalta selvitetään mahdollisuutta tontin hankintaan kaupungin omistukseen ja/tai asemakaavan päivittämistä asuinkerrostalokäyttöön. Kaavamuutoksessa on tarkoitus lisäksi selvittää mahdollisuuksia kerrostalorakentamiselle Huhdintien varrella rakentamattomalla osayleiskaavan keskustatoimintojen alueella.

 

Nyhkälän harjun länsiosa sijaitsee kaupunkirakenteellisesti erittäin keskeisellä paikalla osana kaupungin keskustaa ja sen maankäyttöratkaisujen pohjana tulee olla keskustan kehittymisen ja elinvoiman tukeminen. Kokonaissuunnittelun avulla suunnitteluratkaisut eri osa-alueilla sovitetaan yhteen huomioiden eri toimintojen tilatarpeet sekä alueen ja ympäristön lähtökohdat, kuten reitistöt, maastonmuodot, harjun maisemalliset arvot ja lähiympäristön olemassa olevat rakentaminen.

 

Ehdotus: Vt. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

 Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Vastaus valtuustoaloitteeseen on kerrottu asiaselostuksessa

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 46 

 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Milla Nummikoski oli asiantuntijana paikalla pykälän käsittelyn aikana klo 17.56 - 18.04.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 30  

175/00.01.01/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi: valtuustoaloitteen tekijä

 

Ptk tark.