Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 31


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, lähtökeskustelut

 

Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 22

 

Anna Tallgren ja muut valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Oppiva ja kehittyvä organisaatio tarvitsee palautetta toiminnastaan jatkuvasti. Organisaation kehittämisen ja toiminnan arvioinnin kehittämisen kannalta tärkeää tietoa saadaan työsuhteensa päättävien työntekijöiden lähtöhaastatteluista.

 

Kaikille Karkkilan kaupungin työsuhteen päättäville työntekijöillä tulee järjestää lähtöhaastattelut. Haastattelussa saadaan tärkeää ns. hiljaista tietoa ja tämän avulla päästään pureutumaan toimintaan paremmin ja kehittämään organisaation prosesseja.

 

Esitämme, että Karkkilassa koostetaan neljännesvuosittain lähtöhaastattelujen raportointi toimialoittain ja se esitetään aina myös Karkkilan kaupunginhallitukselle. Tällöin paitsi kaupunginhallitus myös koko organisaatio toimialoittain saa tätä kautta koko organisaation kehittämisen kannalta arvokasta tietoa.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteluun.

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 133

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Kneckt

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

antaa valtuustoaloitteen talousjohtajan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 54 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Karkkilan kaupungin esihenkilöohjeessa esihenkilöitä ohjeistetaan pitämään lähtökeskustelut ja lähtökeskusteluita pidetään kaikilla toimialoilla. Tarkempaa numeraalista tai sisällöllistä tietoa ei keskitetysti ole käytettävissä. Se, että lähtökeskusteluiden sisältöä alettaisiin yksityiskohtaisesti raportoida julkisesti, ei ole luottamuksellisuuden vuoksi mahdollista. Samalla myös menetettäisi mahdollisuus saada yksityiskohtaisempaa tietoa organisaation jättävältä työntekijältä, mikä jo sinänsä on monesti haasteellista. Lähtökeskustelut ovat lähtökohtaisesti työväline esihenkilölle oman vastuualueen toiminnan kehittämistä varten.

 

Kaupungilla on käytössä Monetra Pirkanmaa Oy:n järjestelmä, joka ei tällä hetkellä mahdollista laajasti erilaisten hyvien hr-käytäntöjen kirjaamista niin, että ne olisivat sujuvasti raportoitavissa. Järjestelmien kehittämiseen liittyviä keskusteluita on palveluntuottajan kanssa käynnissä ja henkilöstöhallinnon tietojen parempaa raportointia pyritään määrätietoisesti edistämään. Tulevaisuudessa on mahdollista, että lähtöhaastatteluja voisi kehittyneemmällä raportoinnilla koostaa kaupunginhallitukselle yleisellä tasolla, siten että vastauksista kävisi ilmi suuret linjat ja haastatteluissa yleisimmin esille tuotuja seikkoja.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 31  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: valtuustoaloitteen tekijät

 

Ptk tark.